JAK ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky

Základní info

Určeno pro asistentky, sekretářky, office manažery, recepční, administrativní pracovníky.

Cíl: Role asistentky v každé firmě bývá občas přetěžovaná. Pokud se tak děje dlouhodobě, objeví se frustrace, konflikty na pracovišti či demotivace. Tento kurz Vám pomůže lépe se zorientovat ve své asistentské roli, nastavit si individuální hranice a posílit Vaše silné stránky, zejména v oblasti komunikace nebo sebeorganizace. Natrénujete si asertivní jednání a vytvoříte si repertoár nástrojů, které lze využívat v okamžiku, kdy se cítíte být pod nátlakem okolí.

Obsah:
* Role asistentky – co všechno do ní spadá, zodpovědnosti, kompetence, vyřčená a nevyřčená očekávání, detailní vydefinování a soulad napříč týmem (asistentka – nadřízený – kolegové)
* Organizace a sebeřízení – jak nakládat s hromadou pracovních úkolů, práce s prioritami, plánování činností, základní techniky vhodné pro efektivní sebeřízení, udržení efektivity v práci
* Když nastane nesoulad – jak sdělovat nesouhlas z podřízené role, schopnost prezentace, argumentace a obhájení svých zájmů tak, aby je druhá strana pochopila a byla schopna akceptovat, vedení konstruktivní diskuze se zachováním respektujících vztahů
* Obrana před manipulací – co je a co není manipulace, jak jí rozpoznat a jak se jí bránit
* Když je toho moc – jak rozpoznat nátlak a jak mu čelit, nalezení a definování vlastních hranic v pracovním i mimopracovním životě
* Posílení vlastní hodnoty – jak posilovat své vlastní JÁ, budování větší sebejistoty, techniky pro hlubší sebepoznání a schopnost využívat svých silných stránek

JAK ODOLAT NÁTLAKU - pro asistentky

Vybraný termín:

27.6.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
5300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.