Jak měřit motivaci a rozvíjet ji

workshop

Základní info

Zajímá Vás, jak měřit a rozvíjet motivaci svou a svých kolegů?

Hledáte praktický nástroj, který dokáže kvantifikovat motivaci?

Chcete vědět, jak motivaci podpořit?

Připojte se na webinář Jak měřit motivaci a rozvíjet ji, kde vám představím nový praktický pohled na motivaci a diagnostický nástroj Motivační mapy. Délka webináře je 75 minut.

Co získáte:

 • Nový praktický pohled na motivaci, její kořeny a jak s ní pracovat.
 • Seznámíte se s 9 motivátory pro práci.
 • Informace o diagnostickém nástroji Motivační mapy a jeho využití v organizaci

A navíc:

 • Možnost vyzkoušet si test a získat svůj motivační profil

Pro koho:

 • Pro všechny, kteří zajímá motivace a jak s ní pracovat u sebe a druhých
 • Pro manažery a team leadery, kteří chtějí zvýšit angažovanost, výkon a spokojenost svého týmu
 • Pro personalisty, kteří chtějí podpořit manažery při řízení výkonu, změnových projektech
 • Pro kouče, kteří chtějí získat další zdroj pro rozvoj koučovaných

S kým:

Pavla Pavlíková, PCC

 • Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů a technik koučování v práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka.
 • Business Licensed practitioner pro Motivační mapy

 

O Mapování motivace

Motivace je energie, odvozená z anglo-normandského výrazu „motif“, což znamená „pohon“. Naše motivace jsou naše interní pohnutky, oheň v srdci, což určuje, jak se cítíme a následně, jak jednáme. Motivace je často ta složka, kterou se odlišuje průměrný pracovník od vynikajícího, dobrý tým od špičkového a průměrná organizační kultura od kultury využívající plný potenciál.

Motivační mapy vytvořil James Sale, který se zabýval otázkou praktičnosti různých motivačních teorií. Vznikl srozumitelný model a jednoduchý diagnostický nástroj k měření motivace a zároveň srozumitelný jazyk, jak o motivaci hovořit.

Motivační mapy představují 9 motivátorů pro práci sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik. Jde o zaměření na lidi (vztahy), věci (výkon) nebo myšlenky (růst).

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a sílu, což dohromady určuje úroveň motivace daného člověka. Pro výkon a spokojenost jsou nejdůležitější první tři motivátory a jejich úroveň naplnění. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor.

Využít můžete individuální a týmovou motivační mapu.

motivatory

Výstupy:

Pro jednotlivce

 1. Vím, co mě motivuje
 2. Vím, jak svoji motivaci udržet a posilovat
 3. Snáze si řeknu kolegům a nadřízenému, co potřebuji
 4. Znám svoje případné vnitřní konflikty (u protichůdných motivátorů) a vím, jak s nimi pracovat

Pro komunikaci s druhými

 1. Dokážu si všímat toho, co je pro druhé důležité (vztahy, výkon, růst) a podle toho přizpůsobit svou komunikaci (zda potřebuje formu příběhu, nebo více čísla nebo zkušenost)
 2. Když je pro druhého důležité něco jiného, než pro mě (rozdílné motivátory), dokážu to pochopit a pracovat s tím tak, aby mne to neiritovalo a neovlivňovalo komunikaci.

Pro spolupráci v týmu

 1. Víme, co koho motivuje a je pro něj důležité a dokážeme tomu přizpůsobit rozdělení činností
 2. Všímáme si toho, co máme jako tým společné, co je společný cíl (účel) našeho týmu
 3. Vnímáme přínosy jednotlivých motivátorů pro tým a případně víme, zda nám něco nechybí
 4. Rozumíme možným třecím plochám mezi jednotlivými lidmi a dokážeme s tím pracovat a nebereme si osobně
 5. Uvědomujeme si, že každý z nás preferuje určitý způsob podání informací, takže si informace dokážeme dávat v potřebné formě
 6. Víme, jak jako tým reagujeme na změnu a co dělat, aby změna byla úspěšná

Jak měřit motivaci a rozvíjet ji

Vybraný termín:

1.11.2023  ONLINE
00:00 – 00:00 hod.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.