Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS - zdokonalovací

Základní info

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá-
koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností
a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a odborovým organi-
zacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.
Zajištění zdravého a bezpečného pracoviště a maximální možné vyloučení
zdravotních a bezpečnostních rizik patří mezi základní povinnosti každého
pracovníka podniku; povinností managementu je dosáhnout norem bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákony. Zajištění
odpovídající úrovně BOZP prostřednictvím správně nastaveného systému
řízení je velmi důležité a oblast BOZP ovlivňuje také výkonnost podniku
a jeho ekonomické výsledky.

Komu je školení určeno

• pracovníkům organizací, které mají zaveden a certifikován systém
  managementu BOZP a které chtějí aplikovat revizi normy OHSAS 18001
• organizacím a jednotlivcům, kteří se zajímají o řízení rizik BOZP
  spojených s podnikáním organizace
• pracovníkům organizací, které uvažují o zavádění systému managementu
  BOZP, ať už samostatně, nebo v integraci s ISO 9001 nebo ISO 14001

Obsah školení

• význam managementu BOZP pro organizaci a společnost
• norma OHSAS 18001, její postavení v managementu BOZP
  a vazby na legislativu BOZP
• prvky systému BOZP (všeobecné požadavky, politika BOZP, plánování,
  implementace a provoz, kontroly a přezkoumání systému managementu
  BOZP)
• základní legislativní požadavky v oblasti BOZP

Co Vám školení přinese

Získáte přehled v legislativních požadavcích v oblasti BOZP a znalosti po-
žadavků normy OHSAS 18001 včetně zásadních změn, které s sebou revize
normy OHSAS 18001 přináší. Budete mít možnost konzultovat své praktické
zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vy-
staveno osvědčení interního auditora BOZP (platnost 3 roky od data vysta-
vení).

Interní auditor BOZP v návaznosti na OHSAS - zdokonalovací

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.