INTERNET MARKETING V PRAXI

Základní info

URČENO
Pracovníkům marketingových oddělení firem, podnikatelům, manažerům a všem zájemcům o seznámení se s možnostmi využití nejrychleji se rozvíjejícího média - Internetu.

CÍL
Seminář dává odpovědi na otázky co je internet marketing, jaké formy existují, jaké je chování uživatelů internetu nebo jaké jsou nejúčinnější metody oslovení zákazníků přes internet. Procvičení a prohloubení znalostí z kurzu Internet marketing.

OBSAH

Definice firmy - obor, velikost, zákazníci, teritorium působnosti atd.
Volba strategie a taktiky
Plán nákladů a potřeby pracovníků
Vytvoření "správných" stránek a jejich optimalizace
Využití různých forem placené reklamy
PPC reklama - vytváření inzerátu, volba klíčových slov atd.
Způsoby využití různých forem Internet marketingu v závislosti na
zvolené taktice (email marketing, blog, podcasting, social média atd.)

Program probíhá formou diskuse, účastníci sami rozhodují o průběhu semináře např. jaká taktika bude pro danou firmu vybrána, jaký způsob reklamy, jaká forma Internet marketingu se bude probírat detailně nebo jen okrajově atd.

FORMA
1 denní interaktivní seminář (8 vyuč. hodin)

METODY
Seminář s výkladem a diskusí. Analýza příkladů a řešení případových studií, na příkladu hypotetické firmy je demonstrován celý proces marketingu na Internetu.

LEKTOR
Ing. Viktor Janouch - lektor desítek seminářů a kurzů na téma internet marketing s praktickými zkušenostmi s tvorbou webových stránek a používáním různých forem internet marketingu.

KONTAKTY
Školící centrum ag. AHA, Štětkova 18, Praha 4, metro C - Vyšehrad, tel. 241 442 070, tel./fax. 241 442 152, e-mail: aha@agentura-aha.cz

INTERNET MARKETING V PRAXI

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.