INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA ŘEČNÍKŮ - veřejné vystoupení, mluvený projev, rétorika, prezentace, mediální komunikace

Základní info

Individuální příprava řečníků

Většina vystupujících prezentaci a projev nějak zvládne. Připravíme Vás, abyste vynikli.


Proč se máte nechat vést odborníkem?

Většina řečníků umí dokonale hypnotizovat. Nejjednodušší ukázkou jsou firemní prezentace. Řečníci vypínají někdy i stovky lidí na desítky minut. Je tedy jednoduché mezi ostatními vyniknout. Buďte lepší než oni. Získáte si pozornost publika.

Proč individuální trénink?

 • Individuální výuka a konzultace jsou nejefektivnější formou práce lektora s klientem. 
 • Lektor se věnuje pouze vám, řeší váš konkrétní cíl a potřebu, pracujete spolu v dohodnutém čase a místě.

Co získáte v rámci přípravy řečníka?

 • Překvapivě rychle zlepšíte své vystoupení.
 • Společně upravíme obsah prezentace.
 • Formulujeme klíčové věty v projevu.
 • Váš mluvený projev a hlas zaujme posluchače.
 • Získáte nadhled a jistotu.
 • Vyniknete mezi ostatními řečníky.
 • Posluchači Vás odmění pozorností.
 • Váš projev bude mít šťávu.

Jak probíhá celá příprava řečníka?

 • Skládá se z několika krátkých setkání.
 • Základem je intenzivní video trénink zaměřený na formu i obsah projevu.

Jak vypadá dílčí setkání?

 1. Formulace očekávání řečníka. Dohoda na cílech, kterých je třeba dosáhnout.
 2. Stanovení plánu společné práce.
 3. Zjištění aktuálního stavu: řečník předvede své dovednosti a klíčové části prezentace.
 4. Rozbor video nahrávky a zpětná vazba.
 5. Podle potřeby dílčí tréninky pro rychlé zlepšení formy vystoupení.
 6. Doporučení k vylepšení obsahu prezentace až po volbu správných slov..
 7. Zadání samostatné práce do dalšího setkání.

Kolik hodin je potřeba objednat?

 • Počet setkání je individuální podle schopností řečníka. Většinou stačí 2-3 setkání.
 • Podle zkušeností jsou nejefektivnější dvouhodinová setkání

Termíny

na vyžádání dle dohody, průběžně po celý rok


 • Individuální výuka, konzultace, trénink

 • Termín a místo dle dohody
 • Cena dle konkrétního lektora, tématu a rozsahu výuky - na vyžádání
 • Program individuálně přizůsoben potřebám účastníka
 • Intenzivní a vysoce efektivní příprava na konkrétní vystoupení
 • Dlouhodobá výuka vedoucí k osobnímu rozvoji a posílení potřebných dovedností
 • Průběžná spolupráce s lektorem a řešení krizových situací
 • Koučování

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA ŘEČNÍKŮ - veřejné vystoupení, mluvený projev, rétorika, prezentace, mediální komunikace

Vybraný termín:

10.5.2021  Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a jedna ? Součet zapište číslicemi.