IMPROVIZACE - trénink pohotových reakcí a originálních řešení v komunikaci a jednání

Základní info

Úvod
Program je určen pro mluvčí, prezentující, manažery a všechny profese, jejichž činnost vyžaduje pohotové reakce a bohatost možných realizací. Pro všechny, kteří chtějí efektivněji zvládat složité problémy, víc věcí najednou a podpořit své improvizační schopnosti při komunikaci.

Metody a forma výuky
1 denní workshop, kde se absolventi naučí správně vyhodnocovat situaci, naučí se zvládat svoji trému ve složitých situacích, využívat bohatosti asociací a možných řešení. Velmi praktický a interaktivní trénink zaměřený na improvizační dovednosti, které dřímají v každém z nás.

Obsah

 • Posílení sebedůvěry a spolupráce v týmu
 • Rozšířená pozornost a vnímavost na impulsy
 • Odstranění bloků - odvaha zahájit a rozvíjet akci
 • Jak reagovat rychle a pohotově
 • Zacílení – vůle a pozornost k udržení zaměření
 • Jak nepodléhat stereotypům
 • Mentální pružnost – schopnost reagovat na změnu
 • Originalita a transformace – jak změnit rutinu
 • Schopnost vyvolat vnitřní představu a rozvíjet ji
 • Konkretizace, zpřesňování motivů a akcí
 • Kdo se snaží vědět, neví, kdo ví, nemusí se snažit

Lektor
MgA. Martin Vasquez, Ph.D.
trenér a konzultant v oblasti komunikačních kompetencí, se zaměřením na komunikační dovednosti, zvýšení kreativity a rozvoj improvizačních dovedností, zakladatel Improvizační ligy

Místo konání a kontakty
Školící centrum agentury AHA, Praha 4, metro C - Vyšehrad

IMPROVIZACE - trénink pohotových reakcí a originálních řešení v komunikaci a jednání

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
3 950 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a dvě ? Součet zapište číslicemi.