Hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2018

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Vysvětlit hlavní požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2018 pro systém hospodaření s energiemi (EnMS) tak, aby účastnící lépe pochopili smysl zavedení tohoto systému ve firmě a jeho možné ekonomické přínosy.

Určeno pro

Členům managementu, pracovníkům ve firmách, zodpovídajícím za oblast hospodaření s energiemi (EnMS), vedoucím útvarů údržby, interním auditorům, poradcům a všem ostatním, kdo chtějí být o problematice systémového hospodaření s energiemi informováni.

Obsah kurzu


 • Norma ISO 50001- Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky

 • Důvody a možné přínosy pro firmu po zavedení systému EnMS podle této normy

 • Struktura normy ISO 50001, oblast použití, normativní odkazy, termíny a definice

 • Požadavky na systém managementu hospodaření s energií

 • 4.1 Obecné požadavky

 • 4.2 Odpovědnost managementu

 • 4.3. Energetická politika

 • 4.4  Energetické plánování

 • 4.5  Implementace a provoz

 • 4.6 Kontrola

 • 4.7 Přezkoumání systému managementu

 • Související nejdůležitější legislativa

 • Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu EnMS podle ISO 50001

 • Praktické zkušenosti z poradenství a auditů EnMS v certifikovaných firmách

 • Závěrečná diskuse a zodpovězení souvisejících dotazů účastníků kurzuPoznámka

08:30 – 09:00 Prezence

09:00 – 15:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

Hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2018

Vybraný termín:

26.10.2023  Královéhradecký kraj

Cena
4 800 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.