Hodnocení výkonu - účinná zpětná vazba

Základní info

Komunikace je základním   prostředek pro vedení lidí.  Program umožní prohloubení manažerské komunikační dovednosti zejména při poskytování konstruktivní zpětné vazby, která vede ke zlepšení výkonu a ne ke ztrátě motivace. Účastníci se naučí maximálně využívat své schopnosti a silné stránky ke zvýšení profesionality při každodenní zpětné vazbě.

Cíle programu

Procvičit si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního účinku

Naučit se využívat všechny příležitosti k pravidelnému poskytování zpětné vazby

Naučit se efektivně využívat hodnocení zaměstnanců jako účinného nástroje vedení lidí

Naučit se vést motivační a hodnotící rozhovor

Obsah programu:

Zpětná vazba jako součást hodnocení výkonu

Vedení zpětnovazebních rozhovorů

Základní principy vedení motivačního a hodnotícího rozhovoru

Hodnocení výkonu - účinná zpětná vazba

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.