HODNOCENÍ VÝKONNOSTI MANAŽERŮ a jejich odměňování

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
vrcholový management, majitele a jednatele firem, personální manažery.

Cíl:
* Komplexní pojetí hodnocení manažerů
* Zjištění možností, jak manažery hodnotit
* Vytvoření rámce pro hodnocení manažerů ve firmě

Obsah:
* Co hodnotíme u manažerů (hodnocení cílů, hodnocení způsobilostí)
* Nástroje měření výkonnosti manažerů
* Strategie určování platů manažerů (metodologie HAY)
* Celková odměna včetně benefitů
* Různé modely odměňování (diskuze mezi účastníky)
* Trendy v hodnocení a odměňování

Metody výuky:
Výklad, případové studie, diskuze s účastníky, práce ve skupinách.

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI MANAŽERŮ a jejich odměňování

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.