GRID - Zvyšování výkonnosti a rozvoj firmy

Základní info

Určeno pro podnikatele, majitele firem a manažery

Co brání zvyšování efektivity lidí a firem - zkušenosti a alternativy pro podnikatele a manažery
Czech Grid Group - Klíč ke zvýšení efektivity firem 

Seminář se věnuje situacím, které nejčastěji brání zvyšování efektivity lidí a firem. O zkušenostech a málo známých alternativách promluví specialista na chování lidí v pracovním prostředí.

Často neuchopitelné chování lidí lze z manažerské pozice ovlivňovat nejen metodou cukru a biče. Zjistíte, co skutečně lidi motivuje. Naučíte se rozvíjet své lidi tak, aby bylo možno predikovat výsledky. Dozvíte se, jaké chyby dělají manažeři při aplikaci koučování nebo trénování a jaké to má důsledky. Budete mít možnost diskutovat o konkrétních situacích ze své praxe. Podíváme se na firmu jako na uzavřený systém a odnesete si nové podněty z reálně probíhajících rozvojových projektů.

OBSAH

o   Firemní kultura, hodnoty, vize, poslání - jejich vliv na výkonnost firmy a motivaci

o   Vliv prostředí na chování lidí (loajalita, angažovanost, motivace, fluktuace, ...)

o   Funkční motivace lidí - kde jsou hranice benefitů („úplatků")

o   Zvyšování výkonnosti firmy přes změnu myšlení lidí 

o   Informace z praxe konzultantů - popisy a vysvětlení principů úspěšných projektů

o   Kde se v lidech skrývá potenciál k vyšší efektivitě

o   Zvládání změn jako konkurenční výhoda

o   Manažerské styly - jejich vliv na výkonnost a motivaci lidí (koncepce Grid® prof. 

     Blakea)

o   Návody na správné přístupy k rozvoji lidí a organizace

o   Jak rozvíjet lidi, aby byly vidět výsledky 

o   Rozdíly mezi vzdělávání a rozvojem firmy 

o   Správná aplikace koučování, trénování, školení a negativní dopady jejich chybné

    aplikace

o   Tipy z praxe konzultanta pro zvyšování výkonnosti firem

o   Diskuze s konzultantem (specializace na způsob chování lidí v pracovním

     prostředí)

LEKTOR
Ing. Jan Korbel

Lektor, kouč a konzultant pro změnové projekty, certifikovaný facilitátor Grid International CZ, s.r.o., konzultant Synergogického institutu pro aplikaci synergogiky ve firemním vzdělávání, jednatel a konzultant SynerCube, s.r.o.
Svým přístupem, znalostmi a dovednostmi pomáhá klientům při užitečném vzdělávání a firmám při efektivním rozvoji.

OHLASY ÚČASTNÍKŮ

„Musím říct, že jsem absolvovala již řadu seminářů a workshopů o Leadershipu a vedení týmů. Nicméně žádný z nich se zdaleka nevyrovnal tomu vašemu" (2013)

                 Kamila Zárychtová, zakladatelka Business for Breakfest Česká republika

„GRID znamená netradiční a otevřený přístup k lidskému chování. Určitě dává na chování člověka nový pohled a umí jej měřit při zachování subjektivní relevance měření. Umí vyvolat asertivní emoce a nutí člověka zapojit se. Do budoucna bude schopen lépe naslouchat jiným lidem, vnímat zpětnou vazbu od ostatních a chápat struktury týmové práce. Program mi prostě jednoduše otevřel oči."

                       Pavel Chlupáček, člen představenstva SPINOCO Czech Republic, a.s.

 „Myslím si, že Grid je ta nejlepší věc, která mě potkala v průběhu mé kariéry. Ale přál bych si, abych tímto tréninkem prošel o 5 let dříve. Nicméně je lepší později, než nikdy."
                                   Bharath Sundar, generální ředitel, United Studios UTV, Indie

„Zamyšlení nad sebou mě osobně velmi překvapilo, ale co je hlavní, vrátilo mi chuť pracovat na sobě a pro tuto firmu. Těším se, až tímto programem projdou mojí kolegové. Díky za procitnutí." (2004)
                                                        Lukáš Vyhnal, ředitel marketu Glogus ČR, k.s.

GRID - Zvyšování výkonnosti a rozvoj firmy

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.