FIREMNÍ KULTURA

Základní info

FIREMNÍ KULTURA 


Firemní kultura je důležitá podmínka pro nastartování dlouhodobých změn ve společnostech, které směřují k vyšší výkonnosti.

Její vývoj můžeme ovlivňovat takovým směrem, aby se všichni zaměstnanci v práci cítili příjemně a aby se tento pocit přenášel i na zákazníky a partnery.

Firemní kultura ►  článek  BusinessVize:  Firemní kultura - důležitý prvek nebo nic neříkající zaklínadlo velkých korporací? 

Hlavní projevy firemní kultury   lze sledovat ve čtyřech oblastech: 

►pracovní chování   
výkonnost, rychlost, kvalita práce

►vztah k vnějšímu prostředí  
spokojenost zákazníků, vztah ke klientům, dodavatelům, veřejnosti, společenská odpovědnost

►vztahy mezi zaměstnanci, nadřízenými a podřízenými 
týmová práce – spolupráce, synergie, otevřenost, důvěra

►vztah zaměstnanců k organizaci
loajalita, iniciativa, zájem o firmu, ochota přijímat změny

Seminář   Jak budovat úspěšnou firemní kulturu 

FIREMNÍ KULTURA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.