Firemní kultura a rozvíjení pozitivní komunikace

Základní info

(Jak rozvíjet účinný styl jednání, zaměřený na vytváření vysoké firemní kultury)

* Firemní komunikace (profesionální firemní kultura a účinného jednání, stabilita firmy)
* Zdokonalování komunikačních dovedností zaměstnanců firmy (význam pro firmu a klienty, oblasti a směry působení)
* Poznání vlastního komunikačního stylu zaměstnanců (rozvíjení, techniky, dovednosti, rozbor vlastních chyb, jejich příčiny a řešení)
* Vnitrofiremní a mimofiremní komunikace (pozitivní komunikace, techniky, dovednosti v jednání s druhými)
* Využití strategie pozitivního jednání (zásady, využití v různých situacích firmy, techniky řešení)
* Aktivní nácvik dialogů a jednání (rozbor situace, praktická řešení, přístupy)
* Rozbor a zpětná vazba.

Organizační charakteristika kurzů:
Kurzy jsou organizovány jako tréninkové, s aktivním nácvikem technik a dovedností, s využitím videozáznamů a zpětné vazby. Pracovní sešity. Program může být upřesněn podle konkrétních požadavků firmy. Termíny realizace kurzů se přizpůsobí potřebám času a místa objednatele. Kurzy jsou vhodné pro ucelené skupiny pracovníků firem.

Způsob realizace:
V místě objednatele nebo v prostorách zajištěných dodavatelem.

Cenové podmínky:
Výhodné smluvní ceny.

Firemní kultura a rozvíjení pozitivní komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a dvě ? Součet zapište číslicemi.