Finanční analýza a řízení podniků - Virtuálně

Kurz na míru

Základní info

Od finančních manažerů i manažerů s neekonomickým zaměřením je očekávána orientace v účetních výkazech a přehledech, schopnost posuzovat finanční zdraví firmy a správně se rozhodovat, a to nejen z hlediska finančního řízení podniku. V rámci našich pěti prakticky zaměřených setkání se zorientujete nejenom v těchto dovednostech, ale osvojíte si také základy finanční analýzy a moderního pojetí controllingu, naučíte se jak na kalkulaci nákladů a seznámíte se s vhodností jednotlivých modelů i správným využíváním KPI – klíčových ukazatelů výkonnosti. Součástí online vzdělávacího programu je aplikace Finanční řízení na 3 měsíce zdarma.

  • 1.Finanční analýza a finanční řízení
  • V tomto vzdělávacím programu vás naučíme využívat prvky potřebné ke stanovení finanční strategie, nastavení firemních procesů a získávání základních finančních ukazatelů. Na praktických příkladech vám zblízka ukážeme techniky finančního řízení a finanční analýzy, které zásadně ovlivňují životaschopnost a stabilitu firmy.
  • 2.Účetní výkazy jako podklad pro manažerské rozhodování
  • V tomto vzdělávacím programu se dozvíte, jak popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích úskalí a jak vysvětlit principy fungování kvalitního systému managementu rizik v organizaci a posléze navrhnout vhodné postupy a metody řešení. Seznámíme vás rovněž s metodami a nástroji kauzální analýzy.
  • 3. Systém řízení výkonnosti firmy, měření výkonnosti, KPI
  • V rámci tohoto vzdělávacího programu vás naučíme aplikovat praktické rady, návody a postupy, kterými může vaše společnost zrychlit a zlepšit proces manažerského rozhodování a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se musí následně promítnout do lepší výkonnosti společnosti.
  • 4.Cash Flow
  • Tento vzdělávací program je zaměřen na vysvětlení řízení peněžních toků podniku tak, aby byla pro podnik zajištěna dostatečná likvidita. Likvidita je klíčovým faktorem finančního zdraví podniku, a to nejen v době rychlých změn na trzích. Naučíme vás nejen řídit rizika a zajistit provozní financování, ale především zajistit likviditu, a tedy i schopnost podniku rychle reagovat na situaci na trhu.
  • 5. Snižování nákladů
  • V tomto vzdělávacím programu vás naučíme používat metody posuzující ekonomické dopady rozhodnutí na firmu. Na praktických příkladech vám ukážeme, jak správně rozhodovat o věcech, které se těžko rozhodují z pohledu ekonomické teorie či manažerské praxe.

Finanční analýza a řízení podniků - Virtuálně

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.