ETIKETA A SPOLEČENSKÉ VYSTUPOVÁNÍ

Kurz na míru

Základní info

Cíle:
o Natrénovat zvyklosti z oblasti společenského chování a etikety.
o Ovládnout metody efektivní komunikace při společenských stycích.
o Posílit motivaci a osobnostní rozvoj účastníků.
o Rozvinout komunikační potenciál a naučit se reagovat na nečekané situace při společenských stycích. Naučit se správně prezentovat a sebeprezentovat.
o Profesionálně vystupovat.

Obsah:
1. Business etiketa
- Společenské přednosti – pravidla, vyřešení komplikovaných situací.
- Podávání ruky, pozdrav, vizitky, přednosti při vstupech do dveří, výtahu, eskalátoru, chůze ve dvojici a trojici.
- Představování – řešení konkrétních situací, trénink nejdůležitějších z nich
ve skupinách (např. představení kolegy svému klientovi, představení svého doprovodu klientovi, který je ve společnosti druhé, nám neznámé osoby,…).
- Oslovování a titulování.
- Předávání darů.
- Poděkování.

2. Druhy společenských příležitostí
- Společenské příležitosti pořádané vestoje (recepce, raut, koktejl, číše vína)
- Trénink samoobsluhy na „rautovém trenažéru“
- Kdy přijít a kdy odejít z jednotlivých akcí.
- Povinnosti hostů a hostitelů.
- Trapasy a jejich řešení.

3. Úvod do společenská konverzace „Small Talk“
- Společenská konverzace – techniky společenské konverzace.
- Zakázaná a doporučená témata hovoru.

Program je možné rozšířit ještě o následující bod:

4. Výukový oběd
- Příprava na výukový oběd – vstupní tématický test a zodpovězení hlavních otázek vztahujících se ke stolování.
- Výukový oběd – zásady slavnostního stolování.
- Povinnosti hostů a hostitele.
- Kdo si první sedá ke stolu, kdo první začíná jíst.
- Jak se chovat, je-li menu kompletní včetně nápojů.
- Používání ubrousků.
- Gastronomická pravidla – kombinace pokrmů a nápojů a jejich pořadí v menu.
- Různé druhy příborů, které se mohou běžně na stole objevit (koktejlový, rybí, moučníkový), nápojové sklo.
- Komunikace s personálem, placení a spropitné.
- Společná diskuse a zodpovězení dotazů k dané tématice.

ETIKETA A SPOLEČENSKÉ VYSTUPOVÁNÍ

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.