Efektivní vedení porad

Základní info

- jak ve firmě zefektivnit porady a vytěžit z nich maximum

CÍL
Ovládat zásady přípravy a řízení porady, zlepšit dovednosti při vedení jednání ve skupině, lépe  klást otázky a sdělovat informace, znát zásady, jak motivovat ke spolupráci.

CO ÚČASTNÍCI ZÍSKAJÍ
- naučí se zefektivnit porady a využít stanovený čas, podpořit iniciativu účastníků a eliminovat nevhodné chování, dosáhnout plánovaného cíle porady.

OBSAH 

  • Vedení porad
  • Příprava porady -  stanovení cíle
  • Stanovení konkrétního programu a struktury porady - význam a přínos porad
  • Zásady efektivního vedení porad (jak podnítit iniciativu a tlumit přílišnou agresivitu, překonat odpor, porady ve stoje)
  • Porady jako účinný motivační prostředek - komunikace se skupinou, jak zaujmout
  • Nejčastější chyby a nedostatky porad
  • Analýza a přístup k účastníkům, jako k individualitě, role jednotlivých účastníků
  • Delegování úkolů
  • Jak dospět k závěru a poradu včas ukončit s dosažením cíle

METODY
Interaktivní trénink. Účastníci budou řešit komunikační situace, simulační hry, které navozují časté reálné situace. K motivaci i ke kontrole bude využito výukových videoprogramů, některé výcvikové situace budou zaznamenány pomocí kamery, aby účastníci mohli vidět a hodnotit své vlastní jednání. Hodnocení ukázek z videoprogramů. Účastníci obdrží od lektora pracovní sešit a studijní materiály pro připomenutí některých důležitých pojmů.

MÍSTO KONÁNÍ
Učebna agentury - školící centrum Vyšehrad, Na Pankráci 30, Praha 4, metro C - Vyšehrad nebo Pražského povstání.

Efektivní vedení porad

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.