Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

TOP kurz

Kurzem Vás provede Lenka Kubáčová

Mojí specializací je lidská mysl a komunikace. Zaměřuji se na mentální trénink, komunikaci, rétoriku a řeč těla, asertivitu, sebeprosazení a…

Základní info

Cíle kurzu

Zaměříme se na vaše konkrétní komunikační návyky, jejich příčiny a možnosti, jak tyto návyky změnit, pokud vám nepřinášejí výsledek, jaký si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít metody, kterými lépe zvládnete vypjaté situace i komunikační manipulátory.

Naučíte se lépe číst gesta druhých a ovládat svoji vlastní řeč těla. Porozumíte tomu, jak jsou naše mysl a tělo propojeny a co to v komunikaci vyvolává.

Pro zvýšení vašeho úspěchu v komunikaci přidáme i pár tipů pro práci s hlasem.

Určeno pro

Seminář je určen pro každého, kdo:

• se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci,

• chce lépe porozumět významu jednotlivých gest, mimiky i dalších signálů těla,

• chce lépe pochopit sám sebe i chování druhých, zvládnout své emoce i spontánní reakce.

Obsah kurzu

• 3 typy chování, jejich typické znaky a jejich důsledky v komunikaci,

• základní principy fungování mysli a jak se odráží v komunikaci a chování,

• co nás nutí opakovat stejné chování v konkrétních situacích,

• jak správně uvažovat o nepříjemných situacích, abychom to změnili,

• význam věcné a vztahové roviny v komunikaci – co ovlivňuje vztahovou rovinu a jaké jsou následky,

• typologie manipulátorů: jak s touto typologií pracovat a předcházet tak manipulativnímu jednání,

• zdroje konfliktů a jak tyto zdroje rozpoznat, jak adekvátně reagovat: zásady zvládání konfliktů,

• lepší zvládnutí konfliktu i manipulace pomocí asertivních technik,

• jak dobře využívat aktivní naslouchání, ověřování a doptávání,

• využití řeči těla i hlasu pro vytvoření souladu v komunikaci,

• správné čtení signálů řeči těla, mimiky i gest,

• práce s vlastní řečí těla: co využít a na co si dát pozor,

• antistresové metody pro lepší zvládnutí vypjatých situací nebo trémy,

• práce s hlasem a technika nenápadného ovlivňování.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Vybraný termín:

20.7.2022 –  21.7.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.