Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Základní info

Cíle kurzu

Aniž si to uvědomujeme, jednáme v konkrétních situacích stále stejným způsobem. Zaměříme se proto na vaše konkrétní komunikační návyky, na jejich příčinu a způsoby, jak je můžete změnit, pokud vám nepřinášejí výsledky, které si přejete. Ukážeme si, jak v konkrétních situacích využít asertivní i antistresové metody, abyste lépe zvládli vypjaté situace i komunikační manipulátory.
Jedním ze spouštěčů konfliktů je i řeč těla. Proto se naučíte lépe číst shluky gest druhých a zvládat svoji vlastní řeč těla. Porozumíte tomu, jak jsou naše mysl a tělo propojeny a co to v komunikaci vyvolává.
Pro zvýšení vašeho úspěchu v komunikaci přidáme i pár tipů pro práci s hlasem.

Určeno pro

Seminář je připraven pro každého, kdo:
• se chce vyhnout zbytečným konfliktům a vypjatým situacím v komunikaci,
• chce porozumět významu jednotlivých gest, mimiky i dalších signálů těla,
• chce lépe pochopit sám sebe i chování druhých, zvládnout své emoce i spontánní reakce

Obsah kurzu

• základní princip fungování mysli a jak se odráží v komunikaci a chování,
• co nás nutí opakovat stejné chování v konkrétních situacích,
• jak správně přemýšlet o nepříjemných situacích, abychom to změnili,
• význam věcné a vztahové roviny v komunikaci – co ovlivňuje vztahovou rovinu a jaké jsou následky,
• 3 typy chování, jejich typické znaky a důsledky v komunikaci,
• zdroje konfliktů a jak tyto zdroje rozpoznat, jak reagovat – zásady zvládání konfliktů,
• typologie manipulátorů, jak touto typologií pracovat,
• lepší zvládnutí konfliktu i manipulace pomocí asertivních technik,
• antistresové metody pro lepší zvládnutí stresu, trémy a vypjatých situací,
• jak dobře používat aktivní naslouchání, ověřování a doptávání,
• využití řeči těla i hlasu pro vytvoření souladu v komunikaci,
• správné čtení signálů řeči těla, mimiky i gest a práce s vlastní řečí těla – co využít, čeho se vyvarovat,
• práce s hlasem a technika nenápadného ovlivňování.

Seminář je veden interaktivní metodou za využití zpětných vazeb, cvičení a testů. Pracovat budeme nejen s modelovými situacemi, ale především s konkrétními situacemi účastníků: hlavně s těmi, ve kterých se necítí dobře a nedaří se jim dosahovat příznivých výsledků. Jedině tak účastníci dostanou zpětnou vazbu šitou na míru, která jim pomůže odstranit překážky, změnit jejich komunikační návyky, zlepšit pocity a dosáhnout lepšího výsledku. Propojíme teorii s praxí, provážeme s konkrétními situacemi a příklady, aby si vše co nejlépe zapamatovali a v běžném životě pak správně využili.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Vybraný termín:

17.2.2021  Praha

Cena
7390 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.