EFEKTIVITA TÝMOVÉ PRÁCE - dosahování synergie

Základní info

ÚVOD
Synergogické kurzy jsou v ČR od roku 2012. Přínášejí zcela nový přístup, metody a formy výuky, umožňující změnu postojů, změnu uvnitř z vlastní potřeby a poznání a pod vlivem vlastního prožitku. Nahrazují neautentické scénky, komunikační hry a práci s kamerou reálnými úkoly z manažerské praxe. Umožňují měřit zdánlivě neuchopitelné projevy postojů účastníků. Možnosti se pohybují daleko za hranicemi běžných kurzů a konzultací. Využitelné jsou na změnu chování lidí, zavádění změn ve firmě, zvyšování motivace, změny firemní kultury, zvýšení angažovanosti lidí. Princip spočívá v řízeném užití různých kontextů, pod jejichž vlivem účastníci objevují své vlastní nové efektivnější chování.

Zvýšení výkonnosti firmy, rozvoj firemní kultury a práce s mezilidskými vztahy je nejoblíbenější zadání pro lektora Ing. Jana Korbela - facilitátora, konzultanta, kouče a výkonného ředitele konzultantské společnosti v oboru Organisation development. Na trhu doprovází management českých firem právě při těžších rozhodnutí a změnách.

URČENO
střednímu managementu – teamleaderům, vedoucím (i zkušeným) a jejich nejbližším spolupracovníkům, budoucím manažerům, kteří se na pozici připravují.

PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

 • naučíte se směřovat k efektivnímu vedení, které není možno trénovat v kurzech
 • změříte efektivitu vaší týmové práce
 • pojmenujete si změny nutné k dosahování synergie
 • naučíte se Grid® koncepci
 • naučíte se číst motivace členů týmů
 • zažijete práci ve zdravé týmové atmosféře
 • získáte konkrétní návody na uplatnění nových poznatků do praxe každého účastníka
 • průběžná zpětná vazba v reflexi na chování účastníka
 • setkání s účastníky z jiných firem a odvětví, vzájemná výměna zkušeností a zpětná vazba
  od lidí se stejnými cíly a na stejné manažerské úrovni (bez zatížení znalostmi vztahů v jejich týmu)

OBSAH

 • Využití konfliktů k růstu efektivity
 • Řízené dosahování synergie pro maximální využití potenciálu lidí
 • Měření vlivu a následná úprava dosavadních postojů a návyků
 • Využívání vztahových dovedností (iniciativa, zkoumání, argumentace, rozhodování, zužitkování konfliktů, houževnatosti, reflexe) k synergické týmové práci a vedení lidí
 • Zacílení práce – významná pomoc v řízení času a efektivitě pro každý den manažera
 • Principy pro neustálé zvyšování výkonnosti
 • Jak práce týmu dostane „tu správnou jiskru“
 • Grid® koncepce a její aplikace na jednotlivce
 • Individuální rozvojový plán pro každého účastníka

POZN.: další podrobnosti v příloze a v odkazu nawebových stránkách

METODY A FORMY VÝUKY
SYNERGOGIKA - minimum teorie - většina bude dodána s přípravou. Na kurzu se věnujeme praktickému zkoumání, měření a experimentování účastníků.

Proč to funguje?
Základem úspěchu je pocit spoluautorství členů na výsledku. Vzájemné ovlivňování chování členů týmu      mezi sebou je mnohem silnější, než intervence ze strany lektora. Zároveň metoda Synergogy pro startování změn v postojích využívá působení různých kontextů, které jsou ve skupině 4-6ti lidí velmi silné.

PRŮBĚH PROGRAMU
Program charakterizuje důraz na rozpoznatelný posun absolventů.
Přípravná fáze začíná cca tři - čtyři týdny před začátkem vlastního programu. 
Společná fáze -pracovní skupiny rozvíjejí individuální poznatky získané v přípravné fázi. 

ČASOVÁ DOTACE
2 dny + 8 hodin domácí přípravy  (24 hod.)

EFEKTIVITA TÝMOVÉ PRÁCE - dosahování synergie

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a osm ? Součet zapište číslicemi.