E-komunikace

Základní info

E-komunikace

Program elektronické komunikace v projektovém prostředí je určen pro členy nebo manažery virtuálních projektových týmů či týmů s velmi intenzivní složkou elektronické komunikace a spolupráce.

Tréninkové bloky

 • elektronická komunikace na projektech
 • asynchronní elektronická komunikace (e-mail apod.)
 • synchronní virtuální komunikace (telekonference apod.)
 • sociální média a online komunikace

Uvědomíte si odlišnosti komunikace ve virtuálních týmech vzhledem k technologii i psychologii komunikace. Dokážete zvolit vhodný nástroj pro konkrétní účel. Získáte přehled o nástrojích webu druhé generace a sociálních médiích pro e-komunikaci.

Budete umět účinně využívat zejména e-mailovou komunikaci a zároveň předcházet častým nedorozuměním a konfliktům. Naučíte se vést efektivní telekonference.

Blok: Elektronická komunikace na projektech

Cíl bloku

Uvědomit si odlišnosti komunikace ve virtuálních týmech vzhledem k technologii i psychologii komunikace a dokázat zvolit vhodný nástroj pro konkrétní komunikační účel.

Témata

 • základní odlišnosti elektronické a klasické komunikace
 • vztah předmětné a interpersonální komunikace v projektových týmech
 • specifika jednotlivých nástrojů e-komunikace
 • kdy zvolit jaký nástroj, kdy zvolit klasickou komunikaci

Blok: Asynchronní elektronická komunikace

Cíl bloku

Dokázat účinně využívat zejm. e-mailovou komunikaci a zároveň předcházet nedorozuměním a konfliktům.

Témata

 • nejčastější chyby v psychologii emailové komunikace a jak jim předejít
 • klíčové týmové dohody týkající se e-mailu a dalších nástrojů asynchronní komunikace
 • předcházení dezinterpretacím, nedorozuměním a konfliktům

Blok: Synchronní elektronická komunikace

Cíl bloku

Umět vést efektivní telekonference.

Témata

 • příprava telekonferencí
 • průběh telekonferencí
 • hlavní problémy při telekonferencích a jejich řešení
 • problémové typy při telekonferencích

Blok: Sociální média a online komunikace

Cíl bloku

Získat základní přehled o nástrojích webu druhé generace, sociálních sítí a sociálních médií pro e-komunikaci.

Témata

 • nové možnosti komunikace a spolupráce umožněné sociálními médii
 • příklady využití sociálních sítí a sociálních médií pro projektovou komunikaci

E-komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.