CERTIFIKOVANÝ KOUČ

Základní info

CERTIFIKOVANÝ KOUČ

Cíl tréninku

Cílem tréninku „ CERTIFIKOVANÝ KOUČ“ je získání a rozvinutí potřebných dovedností pro koučovací profesi. Osvojíte si koučovací techniky a nástroje, které můžete využít nejen v pracovní praxi, ale také pro rozvoj sebe sama. Díky programu "Profesionální kouč" budete schopni koučovat v jakékoli situaci na jakékoli téma. Stanete se jedinečným koučem s vlastním přístupem, vizí a hodnotami.

Termíny programu

Kurz je rozvržen do čtyř měsíců. Absolvujete 5x dvoudenní intenzivní workshop, doplněný 8 lekcemi internetového koučování.


Obsah programu

• Osobnost kouče – objevování vlastních hodnot, tvorba osobní vize a mise, rozvoj osobnosti kouče, nalézání a podpora vlastní jedinečnosti

• Koučovací techniky – metoda GROW, pyramida logických úrovní, techniky založené na imaginaci, metody práce s přesvědčeními a námitkami, způsoby práce s hlasem, techniky pro podporu tvořivosti a nalézání řešení, procesy propojující mysl a intuici

• Kompetence kouče – dodržování etického kodexu a standardů, definice kontraktu pro koučink, vytvoření důvěry a blízkosti s klientem, koučovací pozice a přítomnost kouče, aktivní naslouchání, užívání silných otázek, přímá komunikace, rozvoj sebeuvědomění, navrhování akcí

• Koučovací praxe – budování vlastní praxe a klientské základny, možnosti certifikace a členství v asociacích, koučování v korporacích a tvorby kontraktů, etika koučování a budování vztahů

Metody

Workshopy budou vedeny hravou, inspirativní a aktivní formou. Důraz bude kladen především na nácvik koučovacích rozhovorů a jejich aplikaci v praxi. Pro dosažení maximálních výsledků bude využita metoda WebEx - připojíte se ve stanovený čas ze svého počítače a stanete se součástí virtuální koučovací skupiny. Online"virtuální třída" upevňuje získané zkušenosti, identifikuje hlavní chyby a potíže. Napomáhá v implementaci nově získaných dovedností do praxe.

Cena: 69 000,- (+ 20% DPH)/osoba/celý blok

Cena kurzu zahrnuje:

5x dvoudenní workshop, 8x WebEx, lektorské vedení, učební pomůcky, tištěné výukové materiály v českém jazyce, občerstvení.

Certifikace a oprávnění:

Po absolvování kurzu, splnění podmínek a závěrečné zkoušky, získáváte:

• Certifikát o absolvování programu od společnosti SMARTER

• Certifikát akreditovaný MŠMT, který Vás opravňuje k profesionálnímu výkonu profese externího kouče a k užívání profesního titulu KOUČ.

CERTIFIKOVANÝ KOUČ

akreditace MŠMT (další vzdělávaní pedagogických pracovníků)
Vybraný termín:

 Praha

Cena
69 000 Kč + 20% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.