Auditor QMS IRCA Approved

Kurz na míru

Základní info

Zaměření: kurz "Auditor QMS IRCA Approved" umožní uchazečům porozumět předmětu, používání a terminologii standardů kvality. Uchazeči budou dále schopni určit zdroje požadované k provádění auditů, rozsah auditu a jeho cíle, způsob plánování a vedení všech fází procesu auditu a provádět sběr informací, jejich analýzu a sestavovat zprávy z auditu.
Kurz je schválen mezinárodní autoritou pro registraci auditorů systému řízení společností International Register of Certificated Auditors (IRCA) pod registračním číslem A17395.

Cílová skupina: středně a velmi pokročilý profesionálové v oblasti managementu kvality, kteří mají zájem být registrovanými auditory systému managementu. Dále je kurz určen osobám, které chtějí provádět audity 3. stranou, resp. pro manažery kvality provádějící audity svých dodavatelů.
 
Obsah kurzu:
 • Úvod do systému kvality
 • Procesní model; Systém certifikace a akreditace 
 • Zásady managementu; Požadavky normy ISO 9001
 • Případové studie
 • Proces auditu; Plánování auditu
 • Vstupní jednání auditu
 • Přezkoumání dokumentace
 • Případové studie
 • Příprava auditu; Příprava checklistu
 • Porada týmu auditorů pro audit
 • Audit 1. stupně
 • Případové studie
 • Audit 2. stupně; Provádění auditu na místě
 • Vyhodnocení zjištění a záznam neshod
 • Klasifikace neshod; Záznam neshod Případové studie
 • Schéma registrace auditorů
 • Příprava závěrečného jednání; Závěrečné jednání
 • Případové studie
 • Závěrečná zkouška


Po absolvování kurzu účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti. Jestliže účastník úspěšně složí závěrečnou písemnou zkoušku, obdrží také CERTIFIKÁT s mezinárodní platností od certifikačního orgánu. Administrace spojená s překladem do angličtiny, opravou práce a vydáním Certifikátu může trvat 4-6 měsíců. Cena kurzu se odvíjí od Vašich specifikací (délka školení - doporučujeme 5 dnů, počet účastníků, cílová skupina). Nabídku kurz "na míru" Vám připravíme ZDARMA. Vaše dotazy zasílejte prosím na info@systemy-jakosti.cz

Auditor QMS IRCA Approved

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.