ARGUMENTACE, VYJEDNÁVÁNÍ A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Základní info

Tento kurz je postaven na zkušenostech lektora s desítkami manažerů, se kterými řešil obtížné situace při jednání s kolegy a podřízenými. Většina z nich ztrácela nadhled a chyběly jim jednoduché a přitom účinné komunikační techniky.

Přínosy kurzu:

 • Naučíte se lépe argumentovat.
 • Budete mít větší kontrolu nad rozhovory s kolegy a podřízenými.
 • Udržíte si odstup od probémů, které přísluší jiným.
 • Dosáhnete lepších výsledků rozhovorů.

Obsah:

Manažer

 • Umění získat přehled nad rozhovorem
 • Jak si srovnat myšlenky
 • Správné stanovení cílů rozhovoru
 • Volba správné formulace myšlenky

Techniky vedení rozhovoru

 • Jak stanovit pravidla rozhovoru
 • Jak udržet hlavní linii
 • Jak si udržet odstup, aby měl manažer "volné ruce" a "čistou hlavu"
 • Jak vést kolegy k tomu, aby řešili své problémy samostatně
 • Jak přesně zacílit jednání
 • Jak usměrnit kolegy využíváním jejich citací a popisem situací
 • Jak pomocí rámování zesílit vlastní argumenty

Situace

 • Zacílení společného jednání (např. porady, plánování,...)
 • Vyjednávání s kolegy a podřízenými
 • Vedení podřízeného k samostatnosti
 • Rozhodování konfliktů mezi podřízenými
 • Komunikace pravidel, která mají být dodržována
 • Motivační podání novinek nebo změn
 • Uklidnění emocí partnera před jednáním
 • Empatický projev pro získání spojenectví
 • Probouzení lidskosti v partnerovi
 • Poskytování zpětné vazby
 • Kárání a pochvala
 • Udržení kontroly nad rozhovorem při moderaci
 • Chování při verbálním útoku
 • Vyjednávání o zvýšení platů

 Rozhovor o řečnických a argumentačních dovednostech

ARGUMENTACE, VYJEDNÁVÁNÍ A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PRO MANAŽERY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.