Analýza systému měření-MSA

Kurz na míru

Základní info

Analýza systému měření (MSA = Measurement System Analysis) je jedním z důležitých požadavků kladených na velkosériovou a hromadnou výrobu z důvodu zabezpečení jejich efektivnosti. Přínos z využívání postupů založených na analýze dat je velkou měrou podmíněn kvalitou použitých naměřených dat. Je-li kvalita dat nízká, bude pravděpodobně přínos z daného postupu malý.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti metrologie a měřidel. Manažerům kvality a pracovníkům útvarů zabezpečování kvality, podnikovým metrologům, technikům.

Kvalita naměřených dat je definována statistickými vlastnostmi měření, získaných ze systému měření. Proto je potřeba získat spolehlivou znalost systému měření, která je nutná pro účelné řízení a prokazování kvality procesu realizace produktu. Požadavky na analýzu systému měření se opírají o závazné a doporučené předpisy normativního charakteru využívané v automobilovém průmyslu.

Účastí na semináři získáte informace týkající se požadavků příručky Measurement Systems Analysis MSA, Fourth Edition, Chrysler Group LLC, Ford Motor Company, General Motors Corporation, 2010, ISBN 978-1-60-534211-5 a vysvětlit význam zabezpečení těchto požadavků ve výrobní praxi.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Úvod, opakování potřebných metrologických termínů
 Provázanost s normou IATF 16949
 Proces měření a koncepce posuzování systémů měření
 Stabilita, strannost, linearita, opakovatelnost a reprodukovatelnost
 Metody GRR (rozpětí, průměru a rozpětí, ANOVA)
 Metoda GPC (křivka výkonnosti měřidla)
 Rozlišovací schopnost systému měření
 Metoda srovnávání
 Příklady z výrobní praxe a zkušenosti z aplikací MSA v organizacích


ČAS SEMINÁŘE: 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Jan Matuský
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Analýza systému měření-MSA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.