ALCHYMIE MOCI

kurz

Základní info

ALCHYMIE MOCI

Cíl kurzu:

Zážitkový kurz Alchymie moci je prvním z bloků uceleného manažerského programu Expedice 2013 a je určen především pro vedoucí pracovníky. Směřuje k pochopení našeho vztahu k moci a uvědomění si návyků, jakými moc v životě a práci uplatňujeme. Cílem je odstranění zlozvyků a bariér, které nám brání v tom vést druhé přirozeně, efektivně a s radostí. 

Účastníci se v průběhu tréninku soustředí na své individuální osobní bariéry přirozeného vedení, a učí se, jak toto navyklé chování změnit. Na konci výcviku každý účastník odchází s úkoly, které následně uplatňuje v praxi. Praktická část v běžném životě je nedílnou součástí výcviku, a účastníci jsou podporováni, aby jí věnovali dostatečnou pozornost. Jsou-li úspěšní, dojde pak v praxi k významnému zlepšení vztahů s podřízenými a kolegy, zjednodušení komunikace a zvýšení pracovní efektivity. 

Pro koho je kurz určen: 

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a lídry na všech úrovních řízení. Velmi oblíbený je i u pracovníků, kteří druhé nevedou, ale obtížně vycházejí se svými nadřízenými nebo mají problémy v situacích, kde hraje roli moc/bezmoc. Podmínkou je dobrovolná účast na výcviku, připravenost ke změně a ochota k seberozvoji

 Obsah tréninku:

 • Alchymie moci - jak funguje moc, její zákonitosti v pracovních vztazích
 • Přirozený leadership - co je přirozené vedení a jak se mu obvykle bráníme?
 • Nejčastější bariéry ve vedení (přílišná kontrola, zadržování moci, strach z vedení, chybějící sebedůvěra…)
 • Poznávání bariér, postojů a návyků ve vedení
 • Individuální a skupinové koučování, zaměřené na změnu stylu vedení

Metody:

 • zážitková cvičení zaměřená na rozpoznání stylů vedení
 • manažerské úkoly s intenzivní zpětnou vazbou od skupiny a lektora
 • individuální koučink mezi účastníky navzájem
 • skupinový koučink a zpětná vazba
 • tvorba cíle na budoucí období
 • praktické úkoly ke zpracování po tréninku
 • integrační a hodnotící setkání po třech týdnech od prvního tréninku 
 • možnost kombinovat s individuálním koučinkem s lektorkou kurzu

Lektorka:        Ing. Šárka Kmochová 

 

Investice:         5.700,- Kč pro jednoho účastníka za 1 den tréninku. Ubytování a občerstvení zdarma.

 

 

 

ALCHYMIE MOCI

Vybraný termín:

 Praha

Cena
5 700 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.