Akademie odměňování TREXIMA 2024 Praha

Základní info

Akademie odměňování je zaměřena na problematiku odměňování, stimulaci a stabilizaci zaměstnanců. Absolventi Akademie se detailně seznámí s problematikou odměňování a její provázaností na ostatní HR procesy společností. Zvládnou efektivně nastavit, řídit a kontrolovat odměňování a mzdové náklady jak v dobách stability, tak v krizových obdobích.

Moduly Akademie:

 1. Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů, 27. - 28. února 2024
 2. Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost, 20. - 21. března 2024
 3. Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu, 24. - 25. dubna 2024
 4. Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců, 22. - 23. května 2024
 5. Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd, 19. června 2024

Určeno pro:

 • HR manažery
 • ředitele, jednatele, manažery
 • ty, kteří jsou v HR zodpovědní za odměňování
 • všechny, kteří se chtějí stát odborníky na odměňování

Absolventi všech modulů Akademie odměňování obdrží certifikát (účast alespoň 75 %), který je dokladem o absolvování Akademie odměňování společnosti TREXIMA, společnosti, která má více než třicet let zkušeností v oblasti mezd a odměňování.

 

Co se naučíte:

Strategie odměňování: principy a východiska mzdových systémů

 • Odměňování v kontextu s aktuálně platnou a připravovanou legislativou
 • Filozofie mzdových systémů, předpoklady, aktuální trendy
 • Efektivní systém odměňování a jeho funkce

 

Analýza systému odměňování, interní controlling a vnější konkurenceschopnost

 • Proč, jak a kdy provádět audit mzdového systému
 • HR controlling, jeho význam a hlavní ukazatele pro sledování
 • Mzdový benchmarking – práce s vnějšími daty o mzdách

 

Základní mzda a variabilní složka mzdy: určení hodnoty pracovní pozice, kvality zaměstnance a hodnocení výkonu

 • Základní mzda a její nastavení v souladu s platnou legislativou
 • Hodnocení pracovních pozic a kvality zaměstnanců
 • Individuální, týmová a firemní výkonnost
 • Mimořádné odměny a fondy

 

Tvorba a implementace moderního systému odměňování, benefity a jejich role ve stabilizaci zaměstnanců

 • Koncepce nového systému, rozhodovací proces a stakeholders
 • Vzdělávání managementu, komunikace, sociální partneři
 • Simulace a implementace mzdového systému
 • Benefity – trendy, typy, souvislosti se stabilizací zaměstnanců, legislativní rámec

 

Vyjednávání o mzdě: kolektivní a individuální vyjednávání, úpravy mezd

 • Makro&mikro ukazatele
 • Argumentace
 • Legislativní rámec
 • Vliv na systém odměňování

Akademie odměňování TREXIMA 2024 Praha

Vybraný termín:

20.3.2024 –  21.3.2024  Praha 3
00:00 hod.

Cena
19 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.