ACADEMYhp Smart Skills

Základní info

Vzdělávací centrum HP / HP Education Services

se zapsalo do povědomí svých klientů širokou nabídkou technických kurzů určených především pracovníkům v oblasti IT, a zároveň vysokou úrovní těchto školení a služeb souvisejících s jejich realizací.

S rychlým a neustálým rozvojem nových technologií zákonitě roste i potřeba a požadavky na vyšší, jinou odbornost. Roste potřeba umocnit „technickou odbornost“ lidí, pracovníků zdokonalením se v tzv. měkkých dovednostech, chcete-li v tzv. „lidské odbornosti”. Když to zcela laicky převedeme do jednoduchého příkladu, pak excelentně vyškolený pracovník na zpracování dat může bez potřebných prezentačních dovedností jen stěží dobře prezentovat výsledky své práce.

Vzdělávání se, školení jsou cestou jak vybalancovat technickou a lidskou stránku naší osobnosti, jak hledat nové, lepší, efektivnější cesty k úspěchu na všech rovinách.

Inspirováno zákazníky

Vzdělávací centrum HP se proto inspirováno svými zákazníky rozhodlo nabídnout jednotlivcům, oddělením a celým společnostem ACADEMYhp, celoroční vzdělávací projekt, v jehož rámci nabízí téměř tři desítky školení zaměřených na osvojení si různých dovedností na rozličných úrovních a pro pracovníky různých oddělení s primárním zaměřením na IT, bankovní, pojišťovací a telekomunikační sektor.

Představuje „SMART“ školení

V naší ACADEMYhp se zaměřujeme na tzv. SMART SKILLS, neboli chytré dovednosti. Rozhodli jsme se nazývat portfolio kurzů naší ACADEMYhp jako “SMART“, neboť kombinují znalosti jak technické, tak tzv. měkké / soft dovednosti.

Je nám totiž jasné, že jednostrannost v čemkoli se nevyplácí. Dnešní specialista, manažer, bankovní poradce i asistentka ředitele potřebují a chtějí být chytří. Musí mít znalosti nejen jak ovládat stroje, PC, SW, servery, procesy,… ale zároveň musí být schopní “zvládat” sebe i okolí. Musí znát svou osobnost, musí chápat své spolupracovníky, rozumět interním i externím zákazníkům. Jejich úspěch tedy spočívá i v dovednostech, kterým se říká “soft”. Co odlišuje průměrného člověka od nadprůměrného, juniora od seniora, slušně placeného specialistu od nadprůměrně placeného, specialistu od manažera, manažera od vrcholového manažera? Je to právě pensum jak technických, tak „soft“ znalostí, které jsou vždy správně vyvážené dle pracovní role.

ACADEMYhp

Rozvíjet znalosti a dovednosti technické i měkké je hlavním krédem ACADEMYhp.

hp tak představuje:

 • human power, lidskou sílu
 • high potential, velký potenciál
 • high profit, vysoký zisk
 • high productivity, vysokou produktivitu
 • hp je zároveň „exponent / mocnitel“, jenž evokuje zkratku společnosti Hewlett-Packard, její tradici, hodnoty, úspěchy,„HP Way“ umocňující vzdělávání na „hp-tou“.

Nabízející

S touto myšlenkou a cílem je vybudován koncept ACADEMYhp, která svým zákazníkům nabízí:

 • Odborné konzultace v oblasti vzdělávání, motivace a odměňování zaměstnanců
 • Vzdělávací projekty „na míru“, které reagují na konkrétní potřeby klienta. V rámci této služby nabízíme:
  • Sestavení speciálních školení
  • Organizace workshopů
  • Vytvoření několikadenních vzdělávacích programů
 • Individuální koučink pro intenzivní práci na konkrétních cílech a potřebách individuálního klienta.
 • Uzavřené programy, které obsahují školení speciálně připravené a doporučené pro:
  • Pracovní role
  • Celkový osobnostní rozvoj napříč pracovními a kariérními rolemi
 • Jednotlivá školení pro zdokonalení se, osvojení si, doplnění konkrétních vědomostí a dovedností. Tato školení mohou být koncipována jako otevřená nebo uzavřená pro jednu společnost. V tomto případě má klient možnost ovlivnit dle svých potřeb konkrétní náplň kurzu v rámci zadaného tématu.
 • Teambuildingové programy vytvořené klientovi “na míru”.

Více informací naleznete na adrese: https://education.hpe.com/

ACADEMYhp Smart Skills

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.