4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní

Základní info

Určeno pro
* Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou
* Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího týmu
* Všechny, kteří nechtějí být později nemile překvapení tím, jak se v odhadu druhých zmýlili
* Všechny, kteří se chtějí hlouběji pochopit a porozumět si
* Ty, kteří chtějí maximálně využívat silných a dobrých stránek ostatních a naučit se eliminovat jejich slabá místa mimo jiné např. i správným zařazením správného člověka do pracovního týmu nebo výběrem i zadáváním úkolů,…apod.

Cíl:
* Naučit se rozeznávat typy lidí, znát silné a slabé stránky jednotlivých typů
* Propojit několik pohledů na typy lidí a jejich identifikace
* Pochopit některé odlišné způsoby jednání a reakcí u jiných typů než jsem já sám
* Hledat efektivní způsoby jednání a spolupráce s rozmanitými typy
* Poznání sebe sama a svého typu
* Větší tolerance k odlišnému jednání jiných lidí
* Přehled a pochopení rozmanitosti lidských povah, jejich projevů a chování
* Nácvik efektivních způsobů zacházení s jinými typy

Obsah:
* Představení osobnosti jednotlivce jako ledovce – rozmanitost lidských charakteristik a množství významných vlivů, které každého jednotlivce ovlivňují, problematické celoživotní oblasti a naše způsoby zacházení s nimi
* Typologie temperamentu – Hippokratovo rozdělení lidí, test temperamentu, individuální zpětná vazba ke konkrétním výstupům každého účastníka, silné a slabé stránky každého typu, jejich identifikace, způsob práce s každým typem jako podřízeným i nadřízeným
* Typologie Gretze a Drozdecka – rozdělení lidí podle způsobů vystupování a jejich projevů chování, návody, jak je rozpoznat a jak s nimi jednat tak, aby bylo jednání konstruktivní a bezkonfliktní, test, filmová ukázka
* Transakční analýza Erica Berne – uchopení jednotlivce podle 3 vrstev osobnosti – stavu Ega, která spočívá v jeho rodiči, dospělém i dítěti – porozumění projevům jednotlivých částí našeho já a naučení se správné reakci odpovědi na jeho projev tzv. transakci – rozlišení transakce přímé, křížové a doplňkové a jejich komunikační nácvik
* Typologie A x B – podle zvládání stresu a našich životních priorit, odlišujeme dva typy lidí, z nichž jeden je poměrně výrazně ohrožen syndromem vyhoření a stresem, možnost testu

Metody výuky: Diskuze, sdílení zkušeností, výklad v minimální míře, psychologické testy a jejich interpretace, praktická aplikace do každodenní pracovní i osobní praxe, možnost nácviku jednání a komunikace v konkrétních situacích účastníků s rozmanitými typy, zpětná vazba, filmové ukázky.

4 TYPOLOGIE OSOBNOSTI - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní

Vybraný termín:

25.8.2021 –  26.8.2021  Praha 2

Cena
10600 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.