360° zpětná vazba – Interpretace

Martina Zaorálková

Kurzem Vás provede Martina Zaorálková

Konzultantka v oblasti náboru, rozvoje pracovníků, kariérového poradenství a outplacementu. M.j. se věnuje školením v oblasti personalistiky.

Základní info

360° zpětná vazba je metoda hodnocení, při níž je jednomu zaměstnanci poskytována zpětná vazba větším počtem respondentů, v typickém případě nadřízeným, kolegy a podřízenými.

Pracujete s 360° zpětnou vazbou? Jste tím, kdo dává nebo bude dávat manažerům
či kolegům zpětnou vazbu na výstupy z 360° zpětné vazby? Potom je tento kurz určen právě Vám.

CO VÁM KURZ PŘINESE?

Tento kurz Vám nabízí ujasnění si role interpretátora výstupů, vyšší jistotu v ní
a seznámení se s řadou technik a nástrojů, jak zpětnou vazbu zprostředkovat i těm méně motivovaným příjemcům. V rámci kurzu se také naučíte uplatňovat koučující přístup a zvýšit tak přínos interpretace pro hodnocené.

Účastníci si mimo jiné odnesou praktického průvodce zpětnou vazbou. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Pro všechny, kteří pracují s 360° zpětnou vazbou. (Pro členy VIP klubu TCC group – možnost čerpání výhody: kurz zdarma.)

OBSAH

  • Co 360° zpětná vazba přináší účastníkům a co naopak nenabízí.
  • Proces 360° zpětné vazby – význam průvodní komunikace, různé varianty nominace hodnotitelů a jejich dopad na celý proces, práce s očekáváními.
  • Zásady interpretace – co pomáhá při interpretaci 360° zpětné vazby, čeho se držet.
  • Návazné kroky na 360° zpětnou vazbu.
  • Typické reakce účastníků a jak s nimi pracovat.
  • Komplikované zpětné vazby (co se děje, proč, co s tím).
  • Možnosti obsahu výstupní zprávy ve vztahu k příjemci (účastník, manažer, kouč).
  • Praktický nácvik interpretace a debriefing.

360° zpětná vazba – Interpretace

Vybraný termín:

 Praha
09:00 – 16:30 hod.

Cena
3 800 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.