Zákon o sociálních službách - online

Základní info

Zákon o sociálních službách - kombinovaná online výuka

Číslo akreditace: A2022/0097-SP/PC/VP

V tomto kurzu se seznámíte se základními informacemi o zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Modul Vám poskytne základní orientaci v platné právní úpravě v oblasti sociálních služeb se zaměřením na standardy kvality.Kurz je zpřístupněn v unikátním LMS (learning management system). Kurz přináší všechny výhody a metodické nástroje podporovaného e-learningu: interaktivní e-learningové kurzy doplňují průběžná cvičení, videa, audia a další osvědčené formy podporovaného samostudia. Zpětnou vazbu účastníkům webinářů zajišťují autoři kurzu a lektoři, koordinátoři výuky a samozřejmě technická podpora.

Tento kurz je součást již akreditovaného vzdělávacího programu Základy českého práva pro manažery v sociálních službách (A2020/0970-VP) a zároveň součást vzdělávacího progarmu Manažer v sociálních službách, také akreditovaného (A2020/0973-VP). 

Co mi kurz přinese:

 • Účastníci budou znát, jak sociální službu registrovat, hlásit změny a další potřebné kroky a metodiky. Budou znát povinnosti spojené s poskytováním sociálních služeb, budou seznámeni se správními delikty a sankcemi, standardy kvality, které by měly zaručovat určitou úroveň kvality dané poskytované služby.

Forma studia: Kombinace e-learningu (4 hodiny) a kurzu v online formě (4 hodiny) s živou přítomností lektora v rozhraní MS Teams (o absolvování kurzu získáte osvědčení stejně jako z prezenčního kurzu).

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské studium nebo vyšší

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Jednání se zájemcem, smlouva o poskytování soc. služby
 • Individuální plánování
 • Personální standardy
 • Provozní standardy
 • Závěr

LMS:

 • Zákon o sociálních službách, registrace, inspekce, sankce (problematika registrace, správní delikty - doporučený postup)
 • Cíle a způsob poskytování sociálních služeb, ochrana práv osob (Bílá kniha, doporučený postup 4/2016 Příloha č.3, právo na přiměřené riziko, příklad střetu zájmů, výstup z jednání Etické komise)
 • Dokumentace, stížnosti a návaznost soc. služby na další zdroje (dokumentace, stížnosti, návaznost, příklad zpracovaného standardu, příklad informování klientů sociální služby)

Zákon o sociálních službách - online

Vybraný termín:

31.10.2023  ONLINE

Cena
1 490 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.