Úvod do problematiky týrání a zneužívání

Základní info

Úvod do problematiky týrání a zneužívání

Číslo akreditace: A2019/1262-SP/PC/PP

Popis kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, vedoucím pracovníkům sociálních služeb a neformálním pečovatelům. Účastníci kurzu získají informace o týrání, zneužívání a domácím násilí. Budou probírány různá specifika násilí na cílových skupinách, formy a způsoby pomoci, trestné činy a přestupky vztahující se k násilí. Dále bude během kurzu řešeno použití šetrné sebeobrany a efektivní opatření omezujících pohyb. Cílem kurzu je také naučit jeho účastníky orientovat se v základních právních normách, které se vztahují k této problematice.

Co mi kurz přinese:

 • Naučíte se orientovat v základních pojmech týkajících se týrání a zneužívání.
 • Seznámíte se s definicemi, konceptem násilí, druhy agresivního chování, druhy a znaky násilí.
 • Seznámíte se s nejčastějšími formami týrání a zneužívání osob.
 • Osvojíte si specifika násilí na cílových skupinách, které jsou nejvíce ohroženy.
 • Seznámíte se s formami pomocí obětem násilí a konkrétními postupy.
 • Zorientujete se v základních právních normách, které se vztahují k problematice.
 • Osvojíte si problematiku šetrné sebeobrany a využití restriktivních opatření.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Týrání a zneužívání cílových skupin
 • Specifika násilí na cílových skupinách
 • Zákony
 • Šetrná sebeobrana
 • Závěr

Úvod do problematiky týrání a zneužívání

Vybraný termín:

27.6.2022  Plzeň

Cena
1400 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.