Trénink paměti u seniorů (Úvod do problematiky)

Základní info

Trénink paměti u seniorů (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2017/0203-PC/SP/PP Popis kurzu: Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a neformálním pečovatelům. Účastníkům kurzu budou předány informace, které mohou využít v rámci trénování paměti a kognitivních funkcí u klientů v seniorském věku v zařízeních sociálních služeb. V kurzu jeho účastníci získají základní informace o aktivizaci seniorů, modelu kognitivního stárnutí, základních faktech o paměti a změnách kognitivních funkcí ve stáří. V kurzu budou seznámeni s technikami, které přispívají k lepšímu fungování paměti a různými strategiemi pro zapamatování. Budete seznámeni s cíli tréninku paměti a možným přínosem tréninku paměti pro každodenní péči. Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní informace o aktivizaci seniorů.
 • Osvojíte si informace o modelu kognitivního stárnutí a základních faktech o paměti.
 • Získáte informace o změnách kognitivních funkcí ve stáří.
 • Seznámíte se s technikami, které přispívají k lepšímu fungování paměti.
 • Seznámíte se s různými strategiemi pro zapamatování a cíli tréninku paměti.
 • Pochopíte možnosti přínosu tréninku paměti pro každodenní péči.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Neformálním pečovatelům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Základní informace o aktivizaci seniorů
 • Kognitivní stárnutí
 • Techniky pro zlepšení a udržení paměti
 • Metody a techniky trénování paměti

Trénink paměti u seniorů (Úvod do problematiky)

Vybraný termín:

 Liberec

Cena
1280 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.