Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)

Základní info

Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace: A2018/0404-SP/PC/VP

Popis kurzu:

Supervize - neboli kvalifikovaná pomoc, podpora i vzájemná kontrola. Je považována za nástroj oživující a rozvíjející organizaci. Supervize je užitečná především v pomáhajících profesích, ve kterých hrozí syndrom vyhoření pomáhajících pracovníků. Kurz seznámí účastníky se základními informacemi o supervizi - významem a využitím v sociálních službách, funkcí supervize, supervizní dohodou a kontraktem, s cíli supervize, supervizí v organizaci, supervizi jako prevenci syndromu vyhoření, typech a formách supervize, metodách supervize, pravidly vedení supervizního rozhovoru, zpětné vazbě. V závěru budou řešeny konkrétní situace ve skupině.

Co mi kurz přinese?

 • jak oživit a rozvíjet svou organizaci
 • jak správně využit supervizi a její funkce
 • Zjistíte metody supervize
 • jak správně vést rozhovor

Délka: Kurz zahrnuje 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený? 

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Pracovníkům manažerské, řídící funkce

Vstupní předpoklady:  žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Supervize
 • Typy a formy supervize, metody a průběh supervize
 • Supervizní rozhovor
 • Kontakt v supervizi
 • Skupinová supervize
 • Závěr

Supervize a její přínos v sociálních službách (Úvod do problematiky)

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.