Specifika komunikace se seniory (Úvod do problematiky)

Základní info

Specifika komunikace se seniory 

Číslo akreditace: A2021/0391-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:
Kurz je vhodný pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky i neformální pečovatele, kteří pracují s cílovou skupinou seniorů a měli by znát specifika komunikace se seniory. V kurzu budou účastníci seznámeni se základními informacemi z oblasti komunikace, získají základní informace o vedení rozhovoru a využití techniky aktivního naslouchání. Účastníci budou seznámeni s obecnými zásadami při komunikaci s cílovou skupinou seniorů. Prostor bude věnován specifikům komunikace se seniory obecně, specifikům komunikace se seniory s demencí a se sluchovým či zrakovým postižením. Seznámí se s teorií konfliktu a možnostmi předcházení konfliktům. V závěru kurzu si účastníci prakticky vyzkouší specifika komunikace hraním rolí.

Co mi kurz přinese:

 • Rozvinete si své znalosti a dovednosti oblasti komunikace se seniory.
 • Osvojíte si specifika komunikace se seniory obecně.
 • Pochopíte specifika komunikace se seniory trpícími demencí a s hendikepovanými seniory.
 • Seznámíte se s teorií konfliktu a desaterem pro správnou komunikaci.
 • Nacvičíte se správně komunikovat se seniory.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Úvod do komunikace
 • Specifika komunikace se seniory
 • Specifika komunikace se seniory s hendikepem
 • Desatero správné komunikace a možný konflikt
 • Nácvik správné komunikace
 • Závěr

Specifika komunikace se seniory (Úvod do problematiky)

Vybraný termín:

1.12.2022  Teplice

Cena
1490 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a dvě ? Součet zapište číslicemi.