Roční účetní závěrka s Ing. Kinovičovou

Kurzem Vás provede Ing. Miluše Kinovičová

daňová poradkyně, auditorka

Základní info

PRO

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů s dobrou znalostí účetnictví.

OBSAH

 • Obsah účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha
 • Náležitosti účetní závěrky
 • Rozsah sestavení účetní závěrky
 • Rozvahový den
 • Ověřování účetní závěrky auditorem
 • Výroční zpráva
 • Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
 • Úschova účetní závěrky
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Závěrkové operace
  • Ocenění majetku a závazků na reálnou hodnotu
  • Kurzové rozdíly
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů
  • Odpisy majetku
  • Tvorba a zúčtování opravných položek
  • Tvorba a zúčtování rezerv
  • Výpočet a zaúčtování odložené daně
 • Oprava chyb minulých účetních období
 • Vybrané Interpretace Národní účetní rady a KOV

Roční účetní závěrka s Ing. Kinovičovou

Vybraný termín:

26.1.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.