Reminiscence

Základní info

Reminiscence Číslo akreditace: A2018/0402-SP/PC Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům, především pracujícím v přímé péči o seniory. Kurz je zaměřen na reminiscenci a její využití v praxi sociálních služeb. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy z problematiky reminiscence, tedy s významem vzpomínání. Bude pojednávat o vzniku a vývoji reminiscenční terapie, formách terapie, zdrojích pro reminiscenční terapii, principech úspěšné reminiscence a jejím přínosu. Seznámí vás s formami využití reminiscence u seniorů se specifickými potřebami, s konkrétními reminiscenčními aktivitami a pomůckami. Co mi kurz přinese:

 • Všeobecně se seznámíte s reminiscencí a jejím využitím v sociálních službách.
 • Seznámíte se problematikou reminiscence a s významem vzpomínání.
 • Dovíte se, jak vznikla a jak se vyvíjela reminiscenční terapie.
 • Zjistíte, jaké jsou formy terapie a zdroje pro reminiscenční terapii.
 • Zjistíte, jaké jsou principy úspěšné reminiscence a přínos reminiscence.
 • Dozvíte se, jak využít reminiscenci u seniorů se specifickými potřebami.
 • Zjistíte, jaké jsou konkrétní reminiscenční aktivity a pomůcky.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Vzpomínání a jeho role v lidském životě
 • Cíl, formy a techniky reminiscence
 • Zdroje pro reminiscenci
 • Principy a přínos reminiscence
 • Principy reminiscenční terapie
 • Přínos terapie
 • Konkrétní reminiscenční aktivity
 • Pomůcky reminiscence
 • Závěr

Reminiscence

Vybraný termín:

25.11.2020  Most

Cena
1560 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a deset ? Součet zapište číslicemi.