Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti

Kurzem Vás provede JUDr. Pavel Koukal

Základní info

Provedeme vás v tomto směru hlavními body dotčené právní úpravy zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce, na kterých je tato odpovědnost postavena, a na základě toho se pak systematicky dostaneme k souvisejícím rizikům trestní odpovědnosti a odpovědnosti za škodu jednatele i vedoucích zaměstnanců podle trestního a občanského zákoníku. Webinář je koncipován jako prakticky zaměřený workshop, ve kterém se seznámíte nejen s aktuální právní úpravou, ale zejména s modelovými a praktickými příklady toho, jak jednat v souladu s právními povinnostmi ve všech hlavních oblastech náplně činnosti jednatele a vedoucích zaměstnanců.
Webinář je určen pro:

jednatele a vedoucí zaměstnance společností s ručením omezeným i jiných právních forem obchodních společností, jakož i pro odborné pracovníky právních, finančních nebo obchodních útvarů obchodních společností
Obsah webináře:
* Odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.
* Odpovědnost vedoucích zaměstnanců podle zákoníku práce a odlišnosti od odpovědnosti jednatele.
* Trestní odpovědnost jednatelů/vedoucích zaměstnanců – které jednání už může být trestné.
* Možnosti souběhu trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance a společnosti jako právnické osoby.
* Modelové situace a praktické příklady možného vzniku trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance.
* Jak předcházet trestní odpovědnosti jednatele/vedoucího zaměstnance.
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Odpovědnost jednatelů a vedoucích zaměstnanců v obchodní společnosti

Vybraný termín:

10.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.