Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání

Základní info

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání (Úvod do problematiky)

Číslo akreditace:A2021/0158-SP/PC/PP/VP

Popis kurzu:

V pracovním prostředí v sociálních službách je mnoho situací, které lze označit jako zátěžové. Hlavním cílem kurzu je rozpoznat tyto situace i varovné signály těla a naučit se je co nejefektivněji řešit. Účastníci budou seznámeni s aktivními i pasivními postupy při zvládání stresu a při zátěžových situacích. Naučí se řešit konflikty, budou seznámeni s problematikou i s technikami zvládání nebezpečného či neadekvátního jednání s klientem. Kurz je zaměřen na praktické řešení situací.

Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní informace o problematice náročných situací při práci v sociálních službách.
 • Osvojíte si základní pojmy a získáte znalosti v oblasti zvládání stresu a zátěžových situací.
 • Získáte informace o aktivních a pasivních postupech zvládání stresu.
 • Dozvíte se vše o pozitivních a negativních copingových strategiích.
 • Naučíte se zvládat obtížné situace a nalézat vhodná řešení v oblasti řešení konfliktů.
 • Získáte informace o psychickém prožívání konfliktních situací.
 • Rozvinete si své kompetence v oblasti komunikace a sebeovládání.
 • Prakticky si nacvičíte, jak jednat se specifickými typy klientů.

Délka: 8 hodin teoretické výuky bez odborné praxe

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený:

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
 • Vedoucím pracovníkům sociálních služeb

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Vymezení základních pojmů
 • Strategie zvládání stresu a zátěžových situací
 • Konflikty a jejich řešení
 • Komunikace a sebeovládání
 • Závěr

Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání

Vybraný termín:

1.12.2021  Praha 2

Cena
1430 Kč + 0 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.