Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb

Základní info

Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb Číslo akreditace: A2018/0040-SP/PC Popis kurzu: Kurz je určený pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Schopnost efektivní komunikace je nejdůležitějším aktivem v pomáhajících profesích. Komunikace stojí v popředí všech požadovaných dovedností. Umět správně komunikovat znamená být připraven a schopen jasně sdělovat, umět rozlišovat podstatné od nepodstatného, umět naslouchat a být vstřícný potřebám druhým. Správná komunikace obsahuje i výměnu informací, vzájemné ovlivňování a respekt. Při nevhodné formě komunikace hrozí nebezpečí, tzv. kritické výpady, nebo třeba nevhodné používání prostředků neverbální komunikace aj. Při komunikaci dochází k různým názorovým střetům, nedorozuměním, nátlaku či manipulaci. Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky se základními nástroji komunikace v interpersonálních vztazích. Kurz je zaměřen nejen na zásady účinné komunikace, ale i na zlozvyky a chyby při komunikaci, bariéry komunikace a na práci s afekty. Co mi kurz přinese:

 • Dozvíte se, jak správně pochopit potřeby klientů prostřednictvím komunikace.
 • Naučíte se správně komunikovat a jasně sdělovat informace.
 • Dozvíte se, jak rozlišovat to podstatné, naslouchat a být vstřícný potřebám druhým.
 • Naučíte se vyměňovat informace se vzájemným respektem a bez ovlivňování.
 • Pochopíte, jak fungují kritické výpady a nevhodné používání neverbální komunikace.
 • Naučíte se předcházet názorovým střetům, nedorozumění, nátlaku i manipulaci.
 • Seznámíte se s nástroji komunikace v interpersonálních vztazích.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod do komunikace v interpersonálních vztazích – druhy komunikace
 • Zásady účinné komunikace
 • Sociální percepce
 • Atribuční chyby
 • Závěr

Jak správně komunikovat při poskytování sociálních služeb

Vybraný termín:

26.11.2019  Karlovy Vary

Cena
1070 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.