Inovace v BOZP

Základní info

Inovovat není povinností v tom smyslu, vjakém nám povinnosti ukládá legislativa. Je to ale zaručená cesta, jak se vyhnout stagnaci. Inovativní přístup zvyšuje efektivitu a vyplácí se. Předpokladem inovace je schopnost odstupu a jiného pohledu na věc. Jiný pohled nejlépe zprostředkují podobně zaměření kolegové. Přijďte je potkat, vykročte znavyklých postupů, informujte se o trendech a přemýšlejte o svém oboru vsouvislostech. Materiál vám ktomu poskytnou zajímaví řečníci se zkušenostmi smanagementem BOZP i zástupci dodavatelů inovativních řešení.

Inovace nemusí znamenat jen revoluci, která převrátí obor naruby. Někdy může jít o drobnou nebo středně velkou změnu, která způsobí, že se věci pohnou k lepšímu. Může to být technické vylepšení, ale třeba také jen změna v uvažování nebo přístupu k určitému problému. Věříme, že sdílení inspirativních řešení má sílu vyprovokovat myšlení a umožnit vzniknout dalším nápadům. Proto pořádáme tuto konferenci zaměřenou na inovace v BOZP.

Konference bude mít dvě základní tematické roviny:
* Management. Moderní přístupy k managementu BOZP
* Technologie. Reakce oboru na změny, které doprovázejí současnou digitalizaci většiny oborů lidské činnosti a výrobních odvětví.

Cílem konference je podat přehled o trendech a vlivech působících na současnou BOZP, společně se nad nimi zamyslet a diskutovat o nich.

PROGRAM

I. část − Management

Úvod, kontext − trendy v bezpečnosti a ochraně zdraví
Ondřej Vraný | redaktor BOZPprofi.cz

Kultura bezpečnosti jako nedílní součást úspěšné firmy
Ing. Oldřich Kolínský | Mars Wrigley Česká republika

OHSAS 18 001 a přechod na ISO 45 001
Martina Hrabětová - Veronika Soukupová

Absence úrazů není dílem osudu, je to výsledek našeho úsilí jako nadřízených
Markéta Šimáková | DMC Managment consulting

Mindfulness jako součást stylu vedení podporujícího BOZP
Ivo Novotný | Ernst and Young

II. ČÁST − Technologie

Chytré OOPP
Ondřej Vraný | redaktor BOZPprofi.cz

Platforma Connected Worker
Jakub Klimeš | SAP Česká republika

Využití moderních IT technologií v BOZP
Martin Kadlec | GasNet, s.r.o.

Augmented reality a rozšíření v prostředí výrobních a servisních společností
Radek Beránek, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o.

Ergonomický návrh pracoviště prostřednictvím virtuální reality
Ing. Martin Kába | CIE group

Virtuální realita a možnosti jejího využití pro školení zaměstnanců
Konstantin Novikov, MBA | CIE group

Bezpečnost pracovníků na robotizovaném pracovišti, kolaborativní roboty
Zdeněk Bečka | SICK spol. s r.o. - Jiří Bažata | FANUC Czech s.r.o.

Dílčí změny vyhrazeny, program i s anotacemi ve spodní části stránky

Akce bude zároveň skvělou příležitostí k setkání, výměně zkušeností navázání nových profesních kontaktů i seznámení s dodavateli a jejich nabídkou.

Ve spolupráci s

Určeno

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:
* střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
* osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
* poradcům a dalším specialistům na BOZP,
* auditorům systémů managementu BOZP,
* dodavatelům výrobků a řešení,
* výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
* a každému dalšímu, koho témata konference zaujala.

Mediálně podporují

Inovace v BOZP

Vybraný termín:

16.9.2020  Praha

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.