Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG)

kurz

Základní info

Provedeme vás všemi hlavními body dotčené právní úpravy LkSG.

Jedná se přitom o téma, které se bude týkat do budoucna všech významných společností v Evropské unii, a to v návaznosti na aktuálně projednávaný návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Provedeme vás v tomto směru všemi hlavními otázkami a body dotčené právní úpravy LkSG a ukážeme, jaké povinnosti bude možné v rámci dodavatelských řetězců přenášet i na české společnosti jako články těchto řetězců. Nedílnou součástí webináře bude i vysvětlení styčných bodů a nebo naopak odlišností mezi tzv. náležitou péčí a souvisejícími korporátními požadavky v oblastech CSR (Corporate Social Responsibility) a ESG (Environmental, Social and Governance).
Webinář je určen pro:

členy orgánů a vedoucí zaměstnance obchodních společností, jakož i pro odborné pracovníky právních, finančních nebo compliance útvarů
Obsah webináře:
* Celkový kontext právní úpravy LkSG v německém a v širším mezinárodním prostředí, včetně návrhu nové evropské směrnice
* Vysvětlení hlavních pojmů a souvislostí LkSG – dodavatelské řetězce, náležitá péče a další
* Povinnosti podle LkSG včetně provádění rizikových analýz a přijímání preventivních a podpůrných opatření
* Dokumentace plnění povinností a podávání zpráv
* Interní systém pro oznamování stížností
* Nepřímí dodavatelé
* Odpovědnost za porušení povinností podle LkSG
* Hlavní možné dopady a souvislosti LkSG na české obchodní společnosti
* Návrh evropské směrnice a české společnosti
On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line semináře probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme nejpozději den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Dopady německého zákona o náležité péči v dodavatelských řetězcích (LkSG)

Vybraný termín:

31.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.