Vyjednávanie a presviedčanie

kurz

Základní info

Cieľová skupina
Manažéri, zamestnanci prvého kontaktu s klientmi, obchodníci, predajcovia.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* poznať filozofiu interného a externého klienta,
* poznať štruktúru vyjednávania / presviedčania,
* zvládať techniky ošetrovania námietok,
* poznať ABC techniku zvládania argumentácie,
* vedieť identifikovať pozičné a principiálne vyjednávanie.


Obsah

* Profesionalita obchodného zástupcu / predajcu.
* Predajca – firma – klient.
* Prenos informácií medzi predajcom a klientom.
* Štruktúra obchodného rokovania (príprava na rozhovor, prvý dojem, kontakty, plánovanie aktivít).
* Typológia klientov.
* Druhy vyjednávania (pozičné – principiálne) – tréning.
* Námietky a argumentácia.
* Štýly presviedčania.
* Sebapoznávanie.
* Zvládanie ťažkých situácií pri vyjednávaní.
* Profesionálne správanie v obchodnom rokovaní /vyjednávaní.

Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 8 – 15 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
2 dni

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca, tréning, videonahrávky.

Vyjednávanie a presviedčanie

Vybraný termín:

 Bratislavský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.