UNCONSCIOUS BIAS- NEVĚDOMÁ PŘEDPOJATOST

Kurz na míru

Základní info

Někdy nás osobně, či tým nebo firmu něco brzdí. Něco brání efektivitě, nefunguje a my nevíme proč. Jiné věci jdou jako po másle. A také nevíme proč… Co s tím? Seznamte se zábavnou formou s nevědomými přesvědčeními a postoji, které ovlivňují vaše rozhodování, jednání a zažijte na vlastní kůži, jak fungují a ovlivňují pohled na vaše zákazníky, kolegy, nadřízené i podřízené. Cílem tohoto tréninku je uvědomit si myšlenkové automatizmy, tak, abychom se mohli rozhodovat a jednat svobodněji a efektivněji.  

5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Objevit nevědomá přesvědčení a postoje, které ovlivňují rozhodování, chování, pracovní i osobní vztahy. Poznat jejich funkčních a omezujících vlivů.
  • Rozpoznávání skrytých obsahů na 3 rovinách – vnímání reality a principy percepce; společenská schémata a osobní přesvědčení. 
  • Nalézt možnosti, které napomáhají lepší komunikaci, efektivnímu jednání a rozhodování. Osvojit si nástroje, jak s nimi vědoměji pracovat. 
  • Získat a projevovat  respekt vůči rozdílům a odlišnostem mezi lidmi. Objevit přínos diverzity pro dynamiku a výkon jejich vlastního týmu na dynamiku a výkon týmu. 
  • Aplikovat tyto nové znalosti v praxi odhalit vliv vědomých a nevědomých společenských předsudků na rozhodování a posuzování zákazníků, uchazečů o práci, kolegů, nadřízených či podřízených.


Metodika:
Trénink využívá originální modelové situace k ilustraci fenoménů ve vnímání a rozhodování člověka či týmů. Jednotlivé bloky jsou zasazeny do kontextu sociální psychologie a psychologie osobnosti a oživené sérií her, cvičení, praktickými případovými studiemi či projektivními metodami. 

UNCONSCIOUS BIAS- NEVĚDOMÁ PŘEDPOJATOST

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a tři ? Součet zapište číslicemi.