UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
* Osvojit si důležitá pravidla společenského vystupování
* Aplikovat je do svého profesionálního projevu
* Vyřešit obtížné situace z praxe

Obsah:
* Obchodní etiketa zaměřená na práci uvedených cílových skupin (pozdrav, podávání ruky, představování, práce s vizitkami – tvorba vizitek v češtině a v cizích jazycích, oslovování a titulování, tykání, komunikace s kolegy)
* Příprava pracovních jednání – jednací místnost, pohoštění a jeho servis, uvedení návštěvy, příprava a výběr darů
* Nejdůležitější kulturní rozdíly při jednání s cizinci a prevence faux pas

Metody výuky:
Výklad s praktickými ukázkami, následná diskuze s účastníky, řešení individuálních situací, testy, práce ve skupinách, hry, filmové ukázky, trénink modelových situací ve skupině.

UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.