Umění prezentace I.

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Zvýšení profesionality Vašich veřejných projevů, zvýšení Vaší sebejistoty při prezentacích a umocnění Vaší přesvědčivosti.

Obsah:
Pravidla prezentace
Jak připravit sebe i svou prezentaci - analýza, etapy prezentace, plánování a příprava s přihlédnutím k obsahu a typu posluchačů
Analýza publika
Verbální projev - základy rétoriky, technika řeči
Neverbální komunikace při veřejné prezentaci, její využití ve prospěch úspěšné prezentace
Správný výběr a využití vizuálních pomůcek
Udržení pozornosti účastníků, motivace k aktivní účasti, zvládnutí trémy
Zásady a řízení diskuse
Práce se zpětnou vazbou posluchačů
Zvládnutí krizových situací, které mohou při prezentaci nastat (reakce na " nehoráznost" účastníků apod.)
Trénink osobní prezentace před kamerou, analýza

Umění prezentace I.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.