UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A VYJEDNAT pro asistentky, sekretářky a recepční

Kurz na míru

Základní info

Cíl:
Seznámit účastníky s metodami, díky nimž dokáží zdvořile, věcně, s úsměvem, zároveň však velmi důrazně prosadit své cíle.

Obsah:
* Efektivní jednání a vyjednávaní, jeho složky a metody
* Umění formulovat sdělení
* Co to znamená jednat přesvědčivě a jak se to naučit
* Jak zvládnout neodbytné jedince
* Umění říci NE
* Umění naslouchat
* Základy asertivního přístupu
* Základy neverbální komunikace

Metody výuky:
Moderovaná diskuze, modelové situace, hry, samostatné úlohy, videoanalýza.

UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A VYJEDNAT pro asistentky, sekretářky a recepční

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a tři ? Součet zapište číslicemi.