Typologie osobnosti klienta

kurz

Základní info

Komu je trénink určen

Všem prodejcům, obchodním zástupcům i poradcům, konzultantům i vedoucím obchodních oddělení, kteří si chtějí osvojit znalosti a dovednosti, které budou moct prakticky využít pro lepší pochopení stylu chování a komunikace klientů.

Soft EducationCo trénink účastníkům přináší

Obchodník získá díky osvojení si typologie kvalitní náhled na dominantní rysy jednotlivých osobnostních typů a díky tomu posílení schopnosti efektivně komunikovat s rozlišnými typy klientů. Absolvování tréninku umožňuje obchodníkům zefektivnit jednání se zákazníky, a podpořit tak úspěšnou realizaci obchodu. Obchodník má díky tréninku možnost porozumět typickým vzorcům chování u sebe sama a získá tak příležitost pro vlastní rozvoj.

Obsah tréninku

 • Podstata komunikace, složky komunikace a její determinanty
 • Intuitivní vyvození jednotlivých typů osobnosti klienta i obchodníka
 • Charakteristické projevy chování jednotlivých osobnostních typů
 • Specifika komunikačních přístupů s ohledem na typologii
 • Typologie jako podpora při zahájení schůzky
 • Jak zaujmout prezentací konkrétního řešení pro daný typ klienta
 • Cílený výběr techniky uzavření obchodu v souvislosti s typem klienta
 • Uplatnění a využití typologie v pracovním týmu
 • Strategie řešení konfliktních situací díky typologii
 • Praktický nácvik představených dovedností
 • Individuální plán rozvoje obchodníka

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)Typologie osobnosti klienta

Vybraný termín:

 Praha

Cena
3400 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.