Odborný jazyk pro ekonomickou praxi

Základní info

Vzdělávací program se skládá z jednotlivých na sebe navazujících modulů.

 
Odborný jazyk v němčině – obecná část
Odborný jazyk v němčině - odborná část
Odborný jazyk v angličtině – obecná část
Odborný jazyk v angličtině – odborná část
 

Vstupní požadavky

- základní znalost jazyka (A1+ / A2).
 
 

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:

  • přiměřeně se v cizím jazyce vyjadřovat k účelu jednání
  • v administrativně – ekonomickém kontextu spontánně a plynule komunikovat v daném jazyce
  • aktivně se účastnit diskuse ve známých souvislostech
  • vysvětlovat a zdůvodňovat své názory v cizím jazyce
  • řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy v cizím jazyce
  • samostatně využívat cizojazyčné zdroje, např. internet, slovníky, odborné časopisy a následně zpracovat a interpretovat získaná data.
 

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent programu uplatní své znalosti např. v pozici asistentky ředitele, pracovníka ekonomického a obchodního oddělení, při vykonávání administrativní a ekonomické činnosti a v dalších profesích, kde je nezbytnou součástí práce plynulá písemná i ústní komunikace v cizím jazyce.

Odborný jazyk pro ekonomickou praxi

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
7 360 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a šest ? Součet zapište číslicemi.