OBRANA PROTI MANIPULACI - jako komunikační dovednost

Kurz na míru

Základní info

Určeno pro
všechny, pro něž je komunikace hlavním pracovním nástrojem a bývají vystaveni náročným komunikačním situacím.

Cíl:
Naučit účastníky rozeznávat manipulativní jednání a umět používat základní obranné techniky.

Obsah:
Komunikace – nástroj i zbraň
* Komunikace na počátku 3. tisíciletí
* Zásady efektivní komunikace
* Problémy a zlozvyky při komunikaci
* Náročné situace v komunikaci
Manipulace – běžná součást naší přítomnosti
* Mediální manipulace
* Spotřebitelská manipulace
* Manipulace na pracovišti
* Manipulace v soukromí
Manipulace a člověk
* Osobnostní styly
* Typy a projevy manipulativních osob
* Manipulace versus asertivita
Manipulativní techniky a obrana proti nim
* Manipulativní techniky při vyjednávání
* Manipulace při konfliktech
* Zvládání manipulace
* Praktický nácvik demanipulativních technik

Metody výuky:
Výklad, interaktivní diskuze, modelové situace, praktická cvičení se zpětnou vazbou.

OBRANA PROTI MANIPULACI - jako komunikační dovednost

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.