KURZ HLASOVÉ A MLUVNÍ VÝCHOVY PRO PROFESIONÁLNÍ MLUVČÍ Psychosomatika veřejného vystoupení - hlasová výchova a hlasová terapie

Základní info

Lidský hlas je přirozený komunikační prostředek, který komplexně vypovídá o člověku, jeho osobnosti, fyzických dispozicích, ale i o jeho psychickém stavu. Prostřednictvím svého přirozeného hlasu můžete objevit sebe, svou jedinečnost, své skutečné sebevědomí. Kurz hlasové výchovy umožní každému poznat fyziologie tvorby hlasu, znovuobjevení přirozeného dýchání a používání hlasového aparátu s důrazem na respektování jedinečnosti každého člověka. Osvojením takovéto dovednosti získává člověk tvůrčí prostředek pro kultivovanou komunikaci. Kurz hlasové výchovy je užitečný zejména pro profese, které využívají mluvené formy jazyka jako jednoho z pracovních prostředků - herce, moderátory, novináře, tiskové mluvčí apod., ale i pro všechny ostatní profese, kde se často pracuje s hlasem a komunikuje s lidmi - pedagogy, obchodníky, psychology, pracovníky call center, hot-line, poradenských středisek apod. 2 měsíční kurz (8 seminářů) včetně 2 konzultací. Díky malému počtu účastníků (cca 8 osob) je praktikován individuální přístup k posluchačům, každý účastník absolvuje během kurzu 2 individuální konzultace s lektorem. Předpokladem je aktivní spolupráce posluchačů, doporučujeme pohodlné oblečení.

Obsah:

Semináře složené z teoretické a praktické části s důrazem na cvičení a trénink, individuální diagnostika, hlasová terapie - ojediněle používaná metoda lektorky z DAMU

  • Sebeuvědomění, probuzení emocí, práce s prožitky
  • Pěstování citlivosti vůči sobě i okolí
  • Hlas jako nástroj
  • Přirozené probuzení hlasu
  • Práce s dechem
  • Sluchová citlivost
  • Hledání vnitřního obsahu sdělení
  • Analýza hlasů veřejně známých osob, osobní analýza hlasu
  • Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě, přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti, ve své profesi i v osobním životě

KURZ HLASOVÉ A MLUVNÍ VÝCHOVY PRO PROFESIONÁLNÍ MLUVČÍ Psychosomatika veřejného vystoupení - hlasová výchova a hlasová terapie

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
6900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a osm ? Součet zapište číslicemi.