KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ASERTIVITU

Kurz na míru

Základní info

Chcete se s ostatními dohodnout a ne vždy je to snadné? Při tréninku rozměníme komunikaci na drobné: oddělíme asertivitu od manipulace. Naučíme vás nejen se „bránit“, ale hlavně formulovat požadavky tak, abyste se uměli postavit sami za sebe a zároveň ošetřili vztah a předcházeli nepříjemnostem.

 

5 hlavních věcí, které se účastníci naučí:

  • Vyslovit svá přání a požadavky jasně, srozumitelně a přitom přijatelně pro druhé.

  • Umět si stanovit hranice, říci ne a zároveň udržte dobrý vztah.

  • Poznat rozdíl mezi asertivní a manipulativní komunikací, uvědomit si přínosy a následky obou cest, zvládat manipulace.

  • Bezpečně předcházet vzniku konfliktů plynoucích z různorodosti členů v týmu (diverzita).

  • Pracovat s technikami otevřené komunikace (základní stanovisko, otázky, aktivní naslouchání) a asertivními dovednostmi (požádat o spolupráci, odmítnout neoprávněný požadavek, poskytnout a přijmout zpětnou vazbu).

 

Metodika:

Pomocí modelových situací, opakovaného praktického nácviku a zkoumání vlastních postojů formou her a diskuzí, dostanou účastníci prostor vyřešit konkrétní dilema z praxe, získají nový pohled na různé situace a sami si prakticky vyzkouší jak je řešit jinak než doposud.

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ASERTIVITU

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.